Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Henvisning - hvem kan få hjelp?

  Endret:31.07.2018 14:57

De fleste henvisninger kommer fra barnehager og skoler i samarbeid med foreldre/foresatte. Vi får også henvisninger fra familiesenter/helsestasjon, barneverntjeneste, voksenopplæring og sykehus. Foreldre/foresatte kan henvise direkte til PP-tjenesten.

De fleste henvisninger blir besluttet i kontaktmøtene med barnehager og skoler. I disse møtene deltar barnehagens/ skolens personale og rådgiver fra PP-tjenesten. Dersom du som forelder/foresatt har ønske om å ta opp utfordringer eller problemstillinger når det gjelder barnets utvikling eller skolegang, bør du først kontakte barnehagen eller skolen. Barnehagen/ skolen skal kartlegge og prøve ut tiltak før saken drøftes med PP-tjenesten i et kontaktmøte, og en eventuell henvisning til PP-tjenesten skjer.

Henvisningsskjema finnes på kommunens hjemmeside under Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten), eller kan fås ved henvendelse til kommunens servicetorg i rådhuset.

 

Opprettet: 10.01.2014 09:59