Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Logopedhjelp

  Endret:29.03.2019 12:56

Stønad til logoped- og audiopedagogbehandling:


Helfo kan gi stønad til logoped- og audiopedagogbehandling etter folketrygdloven § 5-10 når behovet skyldes sykdom, skade eller lyte. Pasienten må være henvist fra lege, og at behandlingen er av vesentlig betydning for pasientens sykdom og funksjonsevne.  I disse tilfellende trenger man ikke søke kommunen først, man henvender seg direkte til lege.

Mer informasjon om folketrygdens stønadsordning finnes på Helfo sine nettsider:

https://helfo.no/helseaktor/kommuner-og-fylkeskommuner/kommunen-og-logoped-audiopedagogtjenesten

Ønskes en oversikt over privatpraktiserende logopeder i Øvre Eiker,

kan PPT kontaktes på telefon:  32 25 12 04/ 32 25 12 32

​Kontaktperson

 Hilde Løhren

Opprettet: 20.12.2013 10:49