Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Logopedhjelp

  Endret:31.07.2018 14:58

Rutiner ved henvisning til logoped

Når barnehagen eller skolen er bekymret for et barns språkutvikling tar de kontakt med barnehagens eller skolens kontaktperson fra PP-tjenesten. Det kartlegges, vurderes og prøves ut tiltak. Dette kan gjøres i samarbeid med kontaktpersonen.

Om man tenker at det ikke er tilstrekkelig med de tiltak som barnehagen eller skolen setter inn, eller det er behov for mer kompetanse, er det riktig å henvise til en logoped.

Fremgangsmåte ved henvisning til logoped

Foreldrene må kontakte barnets fastlege. Legen skriver en henvisning til logoped (Folketrygdens henvisningsskjema). I tillegg til dette må det ved første gangs henvisning til logoped foreligge en uttalelse fra en medisinsk spesialist eller en spesialavdeling på sykehuset. Dette skal være en som er spesialist i den vansken barnet har. Som oftest er det sykehuset, øre- nese- halsavdeling, barnelege, nevrolog el.lign. Fastlegen kan henvise til denne spesialisten.

Foreldrene får undersøkelse og skriftlig uttalelse fra den medisinske spesialisten.

Foreldrene kontakter PP-tjenesten når de har fått uttalelse fra medisinsk spesialist og en henvisning til logoped fra fastlegen(Folketrygdens henvisningsskjema). PP-tjenesten skal vurdere om barnet har rett til logopedisk behandling etter opplæringsloven § 5-1/ 5-7. I tillegg sendes med et skriv om at kommunen ikke har tilbud om logopedbehandling.

Om barnet ikke har rett etter opplæringsloven, videresender PP-tjenesten henvisningen til NAV, som skal vurdere retten til logopedisk behandling etter Folketrygdeloven § 5-10. PP-tjenesten sender kopi til foresatte.
 
NAV behandler saken og sender svar til foreldrene. Ved innvilgelse av støtte til logopedbehandling, kontakter foreldrene en logoped og behandling kan starte.

Foreldre kan henvende seg til kommunen for å få navn på praktiserende logopeder i vårt distrikt. Ta kontakt med rådhuset v/ servicetorget eller PP-tjenesten. 

Ved behov for ytterligere behandling hos logoped, er det tilstrekkelig med henvisning fra fastlegen som sendes direkte til NAV. Denne henvisningen skal ikke innom PP-tjenesten for behandling.

Har du spørsmål ta kontakt med Hilde Løhren.

​Kontaktperson

 Hilde Løhren

Opprettet: 20.12.2013 10:49