Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Pedagogisk psykologisk tjeneste - PP-tjeneste

  Endret:28.09.2022 12:17

Blyant%20ill%20morguefilePedagogisk psykologisk tjeneste - PP-tjeneste​

PP-tjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste. Vi er lovhjemlet i opplæringsloven § 5-6. PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov. PP-tjenesten er kommunens sakkyndige instans for vurdering av rett til spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19a og spesialundervisning etter opplæringsloven §§ 5-1og 4A-2.

Brukergrupper:

 • Barn i barnehagealder som har behov for særskilt hjelp

 • Barn og ungdom i skolepliktig alder som har behov for særskilt hjelp i opplæringen

 • Voksne som har behov for voksenopplæring på grunnskolens område, og har behov for spesialpedagogisk støtte i opplæringen

 • Barnehager og skoler i kommunen

Tjenester som tilbys:

 • Veiledning, rådgivning og konsultasjon på systemnivå, kompetanseutvikling til barnehager og skoler

 • Kartlegging, utredninger av vansker i forhold til opplæring / utvikling

 • Sakkyndig vurdering av spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder

 • Sakkyndig vurdering av rett til spesialundervisning på grunnskolens område

 • Sakkyndig vurdering av rett til spesialundervisning for voksne på grunnskolens område 

 • Systemisk arbeid i tverrfaglige ressursteam

 • Veiledning til foreldre/foresatte, barnehage og skole, med tanke på barn og unge med særskilte behov

 • Videre henvisning til det statlig spesialpedagogiske støttesystem (Statped)

Faggrupper:

Kontoret er bemannet med leder, sekretær og 8 PP-rådgivere. Alle fagpersonene har spesialisert utdanning innenfor pedagogikk eller psykologi.

 icpdfBekymringsfullt skolefravær - veileder.

 Tjenester

PP-tjenesten på 15 språk

Skjema

Henvisning PPT

Henvisning voksne

Lover

Opplæringsloven

Ansatte

Tjenesteleder:
Berith Laukslett
Tel: 32251231

Sekretær:
Line Lysvik
Tel. 940 28 545

PP-rådgivere:
Hanne Baltzersen
Tel: 32 25 12 35
Hanne Nerdrum
Tel: 32 25 11 87
Mona Andreassen
Tel: 32 25 12 44
Hanna Lind
Tel: 32 25 12 10
Inger-Helene Flugeim
Tlf: 32 25 11 12
Lise Krangnes
Tlf: 32 25 11 01
Malin Øygarden
Tel: 32 25 12 18
Margrethe Gedde-Dahl
Tel: 477 90 762
Maja Kvam Borhaug
Tel: 468 22 157
Aud Kari Borge
Tel: 468 13 068

Hilde Bråthen - veileder  
Tel: 924 84 569

Opprettet: 26.09.2013 15:00