Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Fysioterapi for barn og unge

  Endret:22.10.2021 12:35

Fysioterapitjenesten for barn og unge er organisert under Familiesenteret. Fysioterapeutene arbeider med barn og unge med ulike vansker knyttet til bevegelse og motorikk. 

Formål 

Målet er å bevare eller fremme barn og unges funksjonsevne, aktivitet og deltakelse. Vi ønsker å bidra til opplevelse av mestring og bevegelsesglede. 
Brosjyre fysioterapitjenesten 0- 18 år:Fysioterapitjenesten_0-18 år.pdf

For hvem?

Barn og unge med motoriske utfordringer av ulik grad, funksjonsnedsettelser, kronisk sykdom og ulike sammensatte vansker. Mange av barna vi møter har behov for tverrfaglig oppfølging.
Vi tar imot henvendelser fra foresatte, fastlege, helsesøster, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. For henvendelse: “Henvisning til fysioterapi for barn og unge”.

Barn og unge som bor eller oppholder seg i kommunen har rett til nødvendig helsehjelp, og tjenester vi tilbyr er gratis for barn mellom 0-16 år. Dersom barnet ditt trenger fysioterapi kan det også få behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut. Se link for oversikt over “Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter” i Øvre Eiker kommune. Tilbudet er hjemlet i “Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester”.
Ungdom mellom 16 og 18 år må i noen tilfeller betale en fastsatt egenandel for behandling hos fysioterapeut. Behandling av ungdom mellom 16 og 18 år må derfor foregå hos privatpraktiserende fysioterapeut.

Tilbud fra fysioterapitjenesten for barn og unge:

· Undersøkelse, vurdering og kartlegging knyttet til bevegelse og motorikk
· Oppfølging/ behandling av barn med motoriske problemer og nedsatt funksjonsevne
· Veiledning, rådgivning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere
· Tilrettelegging av barnets omgivelser

Hjelpemiddelformidling

For mer informasjon om tekniske hjelpemidler: se link Hjelpemidler

Fysioterapitjenesten for barn og unge samarbeider tett med andre instanser, som skole/ barnehage/ integreringsteamet/ PPT/ helsestasjon, rundt oppfølging av barn og ungdom.

Film om ryggleie for barn 0 - 3 måneder.                                                                                 Fysioterapeutene på Familiesenteret har laget en film som viser råd og tips ved ryggleie for barn 0 - 3 mnd. Se filmen her: Film om ryggleie barn 0 - 3 mnd.

                                                                             
 Kontaktinformasjon

Familiesenteret

Fysioterapi for barn

Besøksadresse:
Stasjonsgata 72-74
3300 Hokksund

Tlf. 32 25 12 70

Telefontid hver dag kl. 08.15 - 11.00

Skjema

Henvisning-barn-fysioterapeut helsestasjon.pdfOpprettet: 27.11.2013 11:32