Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Familieteamet

  Endret:22.10.2021 13:45

Familieteamet holder til på Familiesenteret i Stasjonsgata 72-74. Familieteamet har som formål å gi tidlig hjelp til barn, ungdom og familier som opplever utfordringer i livet sitt. Familieteamets tjeneste​ er i første rekke opptatt av barn og unges psykiske helse. Dette ønsker vi å bidra til gjennom å skape gode oppvekstsvilkår og familieforhold.

Familieteamet består av fagpersoner, med tverrfaglig bakgrunn, som tar imot henvendelser om hjelp. Vår jobb er å bidra til at det blir startet opp tiltak, når dette er nødvendig, i samarbeid med den eller de det gjelder i familien.

Teamet kan tilby:

 • Samtaler med barn og ungdom
 • Samtaler med foreldre og foresatte
 • Psykologtjenester
 • Veiledning til foreldre
 • Foreldreforberedende kurs
 • Familieterapi/parsamtaler
 • Veiledning til barnehager og skoler
 • Circle Of Security- Foreldrekurs (COS-P)
 • Parent Manegment Training Oregon - PMTO terapi. Foreldreveiledning som øker trivsel og samarbeid i familien
 • Samtalegrupper for barn og unge: sorggruppe
 • Psykologisk førstehjelp i 4. klassene i kommunen

Tjenesten kan kontaktes direkte, eller ved hjelp av familieteamets henvendelsesskjema. Henvendelser kan også skje via andre tjenester, om det er gitt samtykke til dette.

Her kan du lese brosjyra til Familietamet: Familieteamet_A5_4-sider.pdf

Familieterapi

Familieterapi er rettet mot foreldre, barn og ungdom som strever med samspillet i familien. Vi jobber med kommunikasjon, samspill og krisehåndtering. I konflikter mellom foreldre og barn, tar vi utgangspunkt i at foreldrene er de viktigste personene i barnas liv og utvikling.

Vi kan tilby individsamtaler, parterapi og familieterapi.

Høykonfliktsaker henvises videre til Familievernkontoret Drammen/Kongsberg.

Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR)

Øvre Eiker er en TIBIR-kommune. TIBIR står for Tidlig Innsats for Barn i Risiko. TIBIR-programmet har som mål er å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer hos barn på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dette ved å utvikle barns positive og prososiale atferd.

Vår målgruppe er barn i alderen 3-12 år, og deres foreldre, der barna har utviklet eller står i fare for å utvikle atferdsvansker. Videre gir vi opplæring til helsestasjoner, barnehager, skoler og andre institusjoner som har ansvar for barn.

Parent Management Training- Oregon (PMTO)

Øvre Eiker er en av kommunene som kan tilby PMTO-terapi. PMTO står for Parent Management Training- Oregon, foreldreveiledning.  PMTO er et lavterskeltilbud til foreldre som har barn med atferdsproblemer. Tilbudet har som mål å snu den negative utviklingen på et tidlig tidspunkt, styrke barnets sosiale utvikling, og øke samarbeid og trivsel i familien. I PMTO trenes foreldrene i å rette oppmerksomheten mot det positive, være tålmodige og konsekvente i samhandling med barna.

PMTO-terapi retter seg mot familier med mer fastlåste samarbeidsutfordringer. Hvor målgruppen er barn i alderen 3-12 år med atferdsvansker, samt deres foreldre. PMTO-terapi  strekker seg over lengre tid, minimum et halvt år. Vanlig behandlingstid er 6-9 måneder.

Psykolog

Psykologtjensten er en del av kommunens lavterskeltilbud innenfor psykisk helse. Dette er et tilbud som rettes til familier, barn og unge under 18 år. Psykologen samarbeider tett med de øvrige fagpersonene i Familieteamet.

Psykologen oppgave er å:
Gi råd og veiledning til barn, unge og deres foreldre
Gi avgrenset behandling, på 1-5 samtaler, ved lettere psykiske og/eller atferdsmessige vansker
Samarbeide med andre hjelpeinstanser
Gi veiledning til de øvrige fagpersonene i Familiesenteret.


Kontaktinformasjon

Familiesenteret

Familieteamet

Besøksadresse:
Stasjonsgata 72-74
3300 Hokksund

Tlf. 32 25 12 70

Lenker

Barneombudet

Bufetat

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

PMTO

Voksne for barn 

RVTS 

RBUP 

Familievernkontoret

 

Skjema

Henvendelsesskjema Familieteam 2020.pdf

 

 


Opprettet: 25.09.2013 16:18