Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kurs og aktiviteter på Familiesenteret

Grøner, Cathrine Endret:05.10.2022 09:04

​Familiesenteret tilbyr kurs for både barn, ungdom og voksne.

Aktivitetsgrupper for barn og unge:

Helse og livsstil 4. - 7.klasse: Gruppe for familier med barn som inaktive/overvektige/står i fare for overvekt. Trening 2 ganger per uke + familiesamlinger. Ta kontakt med Laila for mer informasjon, mob 94 16 77 70. NB! Ingen ledige plasser.

Aktiv 13 - 16 år: Trening for ungdomsskolelever som ikker er med i idrettslig aktivitet på ettermiddagstid. Trening i Sentrumshallen tirsdager og  torsdager kl. 15 - 16. Ta kontakt med Laila for mer informasjon, mob 94 16 77 70.

Kurstilbud:   

1. Godt samliv- kurs for dere som skal bli foreldre. 

Venter dere barn, er kurset Godt samliv et fint tilbud. Dette er et gratis samlivskurs for alle som skal ha barn. 

Mye er nytt for når man skal bli foreldre, enten det er første enten gangen eller man har barn fra før. Foreldrerollen, økonomi, amming og barnesykdommer osv. Kurset skal gi dere støtte og inspirasjon i en periode med store forandringer og nye utfordringer i hverdagen.
Dette kurset tar sikte på å hjelpe dere til å være der for hverandre også når dere blir foreldre. Vi ønsker å vise at dere ikke er alene i den nye livssituasjonen.                                                                                                                                           
Kurset bygger på programmet “Godt Samliv” fra Bufdir.
Kurset går over 2 ganger a 3 timer.
Neste kursdager er 8. og 15. september kl. 16 - 19.


Påmelding sendes til Familiesenteret på e-post​: Jorid   Ta kontakt om du lurer på noe: Jorid 409 06 969                                    Kursted:Familiesenteret, Stasjonsgata 72-74, 3300 Hokksund. 

 Begrenset med plasser.


2. Tuning in to teens                                                                                                                 -  foreldreveiledningsprogram for foreldre med barn i alderen 10 - 16 år.

Kurset har som mål å hjelpe foreldre til å forstå og veilede barnet sitt på følelse i denne utviklingsfasen. 

Tema som gjennomgås:

- Tenåringens følelsesuttrykk

- Nærhet, forståelse og selvregulering

- Konflikthåndtering

- Forskjellige foreldrestrategier 

Kursdager:  kurstart 7. november 2022


Sted: Familiesenteret, Stasjonsgata 72/74, 3300 Hokksund
Påmelding: på sms til Antonia (95 48 29 10) 

 Begrenset med plasser.


3.  Vil du forstå barnet ditt bedre?  Foreldrekurs i Trygghetssirkelen. Dette er et gratis kurs for foreldre med barn i alderen 1 måned til 12 år. Kurset er uten barn. 

Mange foreldre opplever fra tid til annen utfordringer. Kurset har som mål å gi foreldre "veikart" for å forstå barnets behov og signaler. Kurset går over 7 ganger, ca 1,5 t hver gang. På kurset kan man selv bestemme hvor mye man vil dele av egen erfaring.
Kurs høsten 22:

Oppstart tirsdag 11.oktober kl. 18.00 - 19.30, og påfølgende tirsdager. 

 Begrenset med plasser. 

For påmelding eller ytterligere informasjon ta kontakt på e post eller via resepsjon på helsestasjonen. 

Epost: Helsestasjonen

Familiesenteret, Stasjonsgata 72-74, 3300 Hokksund. Telefon 32 25 12 70, hver dag kl. 08.15 - 11.00
Les brosjyre her:Vil du forsta╠è barnet ditt bedre.pdf høst 21.pdf

 

4. Hjelp til engstelige barn- gratis foreldrekurs.  Neste kurs starter 18.okt.22

 Barns redsel kan være vanskelig for foreldre å håndtere. Når skal man pushe på? Når skal man skjerme og tilpasse?     “Hjelp til engstelige barn” er et foreldreveiledningsprogram som gir foreldre støtte og kunnskap til lettere å hjelpe engstelige barn. Målgruppa er foreldre med barn i barneskolen eller undomsskolen.                                                                                      Kursdager:  18/10, 25/10, 1/11 8/11 og 22/11

Les brosjyre her: Engstelige barn Kurs høst 2022.pdf


Sted: Familiesenteret, Stasjonsgata 72/74, 3300 Hokksund
Påmelding: epost til:  Silje

Ta kontakt med Silje om du lurer på noe: 476 75 134


5. Tuning in to kids- gratis foreldrekurs. Neste kurs starter 02.nov. 22

Et gratis kurs for foreldre med barn i alderen 5 - 10 år

​Kurset er et gruppebasert foreldreveiledningsprogram. Hovedfokuset er å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre og barnet.

Foreldrene trenes opp til å møte barnets følelsesuttrykk med nærhet og forståelse, og slik kunne støtte både egen og barnets evne til selvregulering.

Tema som gjennomgås:
Bli bevisst på følelser på lav intensitet.
Hjelpe barn med å håndtere vanskelige følelser som redsel, sinne, tristhet og frustrasjon.
 Beholde roen når barnet har et sinneutbrudd.
Hjelpe barnet med å løse problemer.
Kommunisere forståelse og empati.
Se barnas følelser som en mulighet for nærhet og læring.
Kurset går over 6 ganger, 1 ½ time hver gang. Det vil være 6 – 10 foreldre i gruppen. 
Kursstart: Onsdager kl.15.00 - 16.30 med oppstart 02.11, videre daoter er  09.11 - 16.11 - 23.11 - 07.12 - 14.12.

Sted: Familiesenteret, Stasjonsgata 72/74, 3300 Hokksund

Kursledere: Hilde Fjeldheim (457 22 161) og Line Hellum (415 58 260)

Påmelding: på sms til Hilde eller Line

VELKOMMEN
Opprettet: 20.12.2018 17:50