Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Informasjon

  Endret:21.02.2020 14:03

Barnehagepriser

Foresatte har mulighet for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 2, 3, 4-og 5-åringer. 

Søknadsskjema finner du her

KOSTPENGER FOR LERBERG BARNEHAGE:

5 dager pr uke: kr 230,-
4,5 dager pr uke: kr 207,-
4 dager pr uke: kr 184,-
3,5 dager pr uke: kr 161,-
3 dager pr uke: kr 138,-
2,5 dager pr uke: kr 115,-
2 dager pr uke: kr 92,-

Kostpengene faktureres sammen med oppholdsbetalingen.

DAGSRYTMEN I BARNEHAGEN

Kl 0700 – 0900 Leik/frokost. De som skal spise frokost i barnehagen, må ha med matpakke.
Kl 0930 - 1200 Aktiviteter ute/inne
Kl 1130 - 1300 Formiddagsmat(matpakke i juli og august)
Kl 1300 – 1500 Leik ute eller inne
kl 1430 - 1500 Fruktmåltid, eventuelt litt ekstramat
Kl 1700 Barnehagen stenger. Barna må være hentet og ute av barnehagen før kl 1700
Tidspunkter for aktivitetene og måltidene må sees på som ca-tider. Vi tar hensyn til det enkelte barns behov for søvn, mat og drikke og aktiviteter bestemmes også ut fra hva barna er opptatt av i øyeblikket.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

· Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt.
· Barna må følges helt inn i barnehagen, hvis ikke annet er avtalt. Først når barnet er overlevert til personalet på avdelingen det går på, har barnehagen overtatt ansvaret.
· Vi vil gjerne ha beskjed hvis barnet er sykt eller av andre grunner er borte.
· Barnehagen må ha beskjed hvis barnet blir hentet av andre enn den/de som det er avtalt kan hente. Vi overlater ellers ikke barnet til fremmede. Hentes barnet regelmessig av eldre søsken, må barnehagen motta en skriftlig melding om at dette er ønsket fra foreldre/foresattes side.
· Si alltid ifra til personalet ved henting.
· Viktige beskjeder ønsker vi å få skriftlig.
· Vi ser helst at barna blir levert i barnehagen innen kl 0930. Dette på grunn av dagens aktiviteter, og fordi vi er mye på tur ut av barnehagen. De som skal spise frokost i barnehagen, må være på plass i god tid slik at vi rekker å avslutte måltidet til kl 0900.

KLÆR OG UTSTYR:

· Alt tøy må navnes
· Barna må ha innesko/tøfler
· Barna må ha tilstrekkelig skiftetøy i barnehagen hver dag. Spør personalet om råd!
· Se minst ukentlig etter om garderobeplassene trenger opprydning/utskifting av tøy.
· Kle barna etter været. Husk regntøy og gummistøvler. Vi er ute hver dag!
«Det er ikke noe som heter dårlig vær, bare dårlige klær,» sier vi i barnehagen.
Det er også verdt å merke seg, at klær man er redd for, helst ikke brukes som hverdagsklær i barnehagen. Vi eksperimenterer med både maling og andre flekkgivende materialer, og kan ikke garantere «flekkfrie barn» ved dagens slutt.

PRIVATE LEIKER I BARNEHAGEN
Selvfølgelig er det moro med egne leker å vise fram i barnehagen. Derfor gjør vi dette en gang i blant, og informerer om når på ukeplanen. Private leiker i barnehagen kan ofte føre til krangel og uro, og ender ofte med gråt og leting etter leiker mot slutten av dagen. Vi ber derfor om at foreldre/foresatte hjelper oss med å overholde at det kun er på «ha-med-dagen» private leiker blir med til barnehagen. Det stiller seg selvsagt annerledes med det som brukes til soving og hviling.

FELLES AKTIVITETER OG HYGGE FOR BARN, FORELDRE OG PERSONALET

  • Åpen dag/annet arrangement i løpet av året.
  • Lucia-feiring i barnehagen.
  • Foreldrerådet arrangerer juletrefest.
  • Barnehagen ordner julegløgg-morgen og påskefrokost.
  • Foreldrerådet arrangerer sommeravslutning/grillfest i juni.

 

Opprettet: 03.02.2014 14:17