Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Medvirkning

  Endret:19.11.2018 19:00

Barns medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.
Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
Det vil være viktig for oss å ta hensyn til barna i ulike situasjoner der de har et reelt valg og rom for meningsytring. Vi ønsker å oppmuntre barna til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og vi skal møte dem med anerkjennelse.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.
Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Barnehagens samarbeidsutvalg består av følgende medlemmer:

Navn/e-post:                      Mobilnr:           Verv:

Marius Røed-Nygård          98686429         Foreldrerepresentant
Jonathan Madsen                 97409306         Foreldrerepresentant
Henrik Skarpeid Østerud   99360010          Kommunens representant
Anette Hammervold           95845601          Ansattrepresentant
May Kristin Eliassen           92668510         Ansattrepresentant
Tone Helgesen                   91898765         Styrer

Barnehagen har 5 avdelinger som har hver sin representant i styret. Fau-styret består av: 

Navn:                           e-post:                                               Mobilnr:               Avdeling:         Verv:                 

Marius Røed-Nygård   marius.h.nygaard@gmail.com            98686429             Uranus             Su-representant
Monica Gram               monica.gram@hotmail.com                91714764             Neptun             Referent
Jonathan Madsen        jonathan_madsen263@hotmail.com  97409306             Saturn              Su-representant
Matthias Hahn             matte1978@web.de                            90078840             Jupiter              Leder
Jørgen Olsen Sandvik jos@datek-inst.no                               97670496             Merkur              Økonomi-ansvarlig

 

Opprettet: 31.01.2014 14:21