Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Medvirkning

  Endret:10.09.2018 19:58

Barns medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.
Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
Det vil være viktig for oss å ta hensyn til barna i ulike situasjoner der de har et reelt valg og rom for meningsytring. Vi ønsker å oppmuntre barna til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og vi skal møte dem med anerkjennelse.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.
Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Barnehagens samarbeidsutvalg består av følgende medlemmer(Velges på nytt høsten 2018):

Navn/e-post:                Mobilnr:            Verv:

Liv Bertani-Økland        41162993          Foreldrerepresentant
Tuva Tollefsen              99462363          Foreldrerepresentant
                                                                Kommunens representant
Anette Hammervold      95845601          Ansattrepresentant
May Kristin Eliassen      92668510          Ansattrepresentant

Tone Helgesen              91878965          Styrer Lerberg barnehage   

Barnehagen har 5 avdelinger som har hver sin representant i styret. Fau-styret består av(velges nytt høsten 2018): 

Navn/e-post:               Mobilnr:                 Avdeling:         Verv:                 

Carina Drivdal              96742872               Uranus              Referent
Liv Bertani-Økland       41162993               Neptun              Su-representant
Tuva Tollefsen             99462363               Saturn               Su-representant
Sara Larsen                 91532527               Jupiter               FAU-leder
Richard Tverberg         46965947               Merkur              Økonomi-ansvarlig

 

 

Opprettet: 31.01.2014 14:21