Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Bokuker i Røren barnehage

Hansen, Wibekke E Endret:08.02.2016 07:14

​Les høyt for oss !
I 2016 markeres Barnehagedagen 1. mars. Temaet dette året er barnehagenes arbeid med å sikre barna en god språkutvikling med særlig vekt på å lese høyt for og med barna.

I februar måned vil vi derfor ha felles tema for hele barnehagen med fokus på bøker og høytlesing

Humla:

I forkant av barnehagedagen 1. mars som har "Les høyt for oss" som tema, har vi nå fullt fokus på høytlesning/fortelling. Hver dag leser en voksen for en mindre gruppe barn. Like viktig som selve lesingen/formidlingen er bearbeidingen etterpå. Med det mener vi samtale og undring, forming (+ evt. utstilling), dramatisering, dukketeater, bruk av konkreter (= ting knytta til det vi leser), leik, musikk, gjenfortelling, lage egne bøker (barna)… Bare fantasien setter grenser – og vi ønsker at barna skal komme med egne innspill. I tillegg er det vår oppgave (i h.h.t. Rammeplanen) å bidra til at barna "får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping."

 

uvennerdokumentasjon%20venner

tambar troll

I uke 5 får de eldste på Humla høre fortellinger om vennskap. Den første er boka "Venner", om Hans Hanekam, Tjukke Valdemar og Jonny Pip som gjør allting sammen. Etter at barna har hørt historien, har vi samtale og tekstskaping (dvs.: alle barna sier noe om boka og dette skrives ned og henges opp). Deretter tegner de detaljrike tegninger som blir til en fin utstilling. Neste bok ut er "Uvenner", om dyr som krangler om en pinne. Skjæra vil bruke den til reiret sitt, høna vil bruke den til å sitte på i hønsehuset, grisen vil bruke den til kløpinne, hesten vil bruke den til tannpirker og kaninen vil bruke den til å stenge kaninburet sitt. Etter at barna har snakka om innholdet, får de på seg enkle dyremasker og dramatiserer historien. Først for hverandre, med div. rollebytter, og deretter for alle de andre på Humla. Stor innlevelse og flott forestilling!

 

boka%20uvennerlesegrupper

"Tambar får en ny venn" er neste bok ut…, og som alltid tenner vi "fortellerlyset" som start på samlinga.

 

Loppa:

Loppa har laget istand et leserom.

 leserom3

 

​Vi vil ha fokus på å lese mye for ungene i februar og mars. Vi vil se på bilder i bøkene og snakke om hva bøkene handler om. Språklig bevissthet vil vi jobbe med som f.eks forståelsen av det vi formidler (ord og begreper), kommunikasjon.
Vi ønsker at ungene skal bli glad i å bli lest for. Vi skal klare å fenge ungene med det vi leser og forteller slik at de klarer å være oppmerksomme og konsentrere seg om dette (ut i fra alder).

Vi vil bruke konkreter når vi leser og forteller fra bøkene. Rim og regler skal vi bruke. Ungene skal få være nysgjerrige og undre seg over det de hører og ser. Vi vil "bade" ungene i språk. Dette ønsker vi skal være en del av hele barnehagedagen

larven aldri mett

 

Sommerfuglen:

"LES HØYT FOR OSS!". Gjennom hele februar, skal det leses og fortelles fra to bøker. Vi har valgt oss ut to bøker vi skal ha fokus på, og det "LILLE LARVEN ALDRI METT" og "DEN LILLE MULDVARPEN SOM VILLE VITE HVEM SOM HADDE BÆSJET PÅ HODET HANS". Like viktig som selve lesingen/formidlingen er bearbeidingen etterpå. Da skal vi ha forming, dukketeater, bruk av konkreter (= ting knytta til det vi leser), leik, musikk. i Årsplanen vår, som er et av våre arbeidsdokumenter, står det også – under fagområdet "Kommunikasjon, språk og tekst" – at barna skal "bli lest for", "kunne fortelle/gjenfortelle og fremføre" og "delta i samtale og undring". Dette skal vi ta med oss inn i temaarbeidet. I tillegg er det vår oppgave  å bidra til at barna "får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping." Det blir også viktig å ha fokus på hvordan vi behandler bøkene våre; vi legger dem fint fra oss, vi blar forsiktig (uten å rive…), vi legger dem tilbake på bordet, vi sitter sammen med en voksen, osv.… Vi ønsker å skape LESEGLEDE – og vi veit at lesing/fortelling er viktig for barns språkutvikling.

I den forbindelse får vi også besøk av bokbamsen.

Larva:

​Å lese høyt for barn er en viktig del av arbeidet i forhold til å stimulere til barns språkutvikling. Gjennom det å bli lest for, og at vi snakker om bilder, og ting barna opplever, utvikler barna sin begrepsforståelse og vil etter hvert få et rikt ordforråd. På Larva vil vi denne måneden ha fokus på eventyret om «De tre Bukkene Bruse». Dette vil vi formidle på ulike vis gjennom hele måneden. Vi håper at eventyret vil inspirere barna til egen lek og fantasi etter hvert. På avdelingen vil vi også ha bildebøker tilgjengelig i bokhylla. Vi ønsker at barna skal utvikle et godt forhold til bøker.

bukkene%20bruse%201bukkene%20bruse2

 

 


Bildebøker er fine å se på sammen med barna, eller de kan utforske bøkene på egen hånd.
lese1lese2

 

 

Opprettet: 05.02.2016 09:07