Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Faglig innhold

  Endret:04.02.2019 14:23

Barnehagen er en pedagogisk institusjon og mandatet er gitt i Barnehageloven. Rammeplan for barnehager er en forskrift til loven som danner grunnlag for innhold og oppgaver, og skal sikre at barnehagen oppfyller sitt mandat. 

De kommunale barnehagene skal være lærende organisasjoner og ha et godt pedagogisk tilbud med kontinuerlig fokus på økt kvalitet. Det gjør vi gjennom å ha en felles visjon, fokus på videreutvikling, deling av kunnskap og læring i fellesskap.

I de kommunale barnehagene i Øvre Eiker har vi valgt disse innsatsområdene for å øke kvaliteten i våre barnehager; LP-modellen, relasjonskompetanse og barnehagenes profil.

"Kom og lek" er satsningsområdet til de kommunale barnehagene i Øvre Eiker de neste årene.

Vi har i samarbeid utarbeidet en folder som knytter lek, rammeplan og barns psykiske helserettigheter sammen. Folderen kan du lese her: Kom og lek

 

illustrasjon barnehageIllustrasjon barnehageillustrasjon barnehage 

Opprettet: 31.01.2014 14:08