Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Foreldresamarbeid

  Endret:21.11.2019 12:13

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven §1 og § 4

Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldre til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet.

Både foreldrene og personalet må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte. Barnehagen må tilstrebe at barnet ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og barnehagen.

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg:

Intensjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg er at disse ordningene skal gi mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt på en aktiv måte.

Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrene i forhold til barnehagen. Det kreves samtykke fra foreldrerådet dersom foreldrebetalingen settes høyere enn den fastsatte maksimalgrensen.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer.

 

FAU - FORELDREUTVALGET representanter for barnehageåret 2019-2020 er:

Leder: Daniel Kreken - (dkreken@gmail.com)

Nest leder: Patrik Oreman -  (patrik.oreman@veidekke.no)

Vararepresentanter:

Marianne Løvli Svandal - (Marianne.svandal@gmail.com)

Siv Kristin Zetterstrøm -  (sk-zett@hotmail.com)

Ingeborg Anette H. Gundersen - vara representant (ingeborg.ahals@gmail.com)

Charlotte Gjerberg - vara representant (charlotte_gjerberg@hotmail.com)

 

Samarbeidsutvalget barnehageåret 2019-2020 består av:

Siv Kristin Zetterstrøm - foreldrerepresentant

Ingeborg Anette H Gundersen - foreldrerepresentant

Monica Stabæk - ansatt representant

Lene Ystenæs  - vara

Camilla Henriksen - ansatt representant

August Kolbjørnsen - vara

Wibekke Hansen - styrer

Astrid Røren - politiker

 

MyKid

Barnehagene i Øvre Eiker kommune bruker MyKid som er et digitalt kommunikasjonsverktøy mellom barnehagen og foreldrene. Foresatte i en MyKid barnehage får all informasjon rett på sin mobilapp som for eksempel månedsplaner, bilder fra dagen, informasjon og nyhetsbrev. Klikk på linken for å lese mer om MyKid her


 

Opprettet: 03.02.2014 14:19