Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Medvirkning

  Endret:25.10.2018 10:59

Foreldreråd

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.
Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

SU

Barnehagens samarbeidsutvalg barnehageåret 2018/2019 består av:

Rebekka Aurstad (foreldrerepresentant)
- Ann Helen Haraldsen-Grøstad (foreldrerepresentant)
Cecilie Bråthen (ansattrepresentant)
Vibeke Bunæs (ansattrepresentant)
Anders Sørumshaugen (eierrepresentant)
Hilde H Solum (styrer)

Barns medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.
Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

I Smellhaugen betyr det:

- Gjennom å lytte og tolke, ser de voksne barnas interesseområder og tar de med i det videre arbeidet. Hos de minste er det viktig å tolke deres kroppsspråk.
- De voksne må være tilstede med barna og delta i lek for å kunne forstå barnets intensjoner.
- Vi må ta barna på alvor og tilstrebe å sette oss inn i deres perspektiv. På den måten skal alle bli sett og hørt i løpet av dagen.

Opprettet: 31.01.2014 14:21