Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage

Myhre, Nina Endret:25.06.2015 21:20
Blyanter%20ill%20morguefile

En ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen ble innført 1. mai 2015. Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

​Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert. Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon.
For at noen skal ha krav på reduksjon av foreldrebetalingen, må det foreligge en søknad. Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen. Søknadsskjema finner du her
Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett til reduksjon i foreldrebetalingen uavhengig om barnet går i en privat eller kommunale barnehage.
Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg til maksprisen.
Ordningen ble vedtatt 17. april 2015 og gjelder fra 1. mai 2015. Innkomne søknader behandles fra juni, men vil gi reduksjon fra mai for de med rett til redusert betaling etter søknad.
For mer informasjon om ordningen, kontakt Janne Ekholdt Holmen 
For mer informasjon om redusert foreldrebetaling: http://www.udir.no/barnehage/regelverk/foreldrebetaling/?WT.ac=makspris&boks=bhg3

Opprettet: 25.06.2015 21:19