Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Utvider retten til barnehageplass

Myhre, Nina Endret:18.02.2016 12:55
Lekeplass2Morguefile%20lite

​Utvider retten til barnehageplass

Kunnskapsdepartementet foreslår å redusere tiden foreldre og barn må vente på barnehageplass. Forslaget innebærer at barn født innen utgangen av august fortsatt vil ha rett til plass innen utgangen av august det året de fyller ett år, mens barn født i september og oktober får rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år.

​Det er i disse dager ute en høring om utvidet rett til barnehageplass. Retten vil omfatte også barn født i september og oktober året før. De skal kunne få et tilbud fra senest den måneden de fyller ett år.
Høringen vil ikke være avsluttet før søknadsfristen utgår 1. mars, men det er Stortinget som har anmodet regjeringen om en utvidelse, og vil derfor etter all sannsynlighet bli vedtatt. 

I Øvre Eiker får vi dette inn som våre rutiner ved årets hovedopptak slik at det er forutsigbart for søkerne.
Høringsforslagets § 12a lyder: 

Rett til plass i barnehage 
- Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter
- Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. 
- Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
Ett vilkår for å få rett til plass er at man søker innen fristen som er satt av kommunen. I Øvre Eiker er søknadsfristen
1. mars.

Hele høringsnotatet:

https://www.regjeringen.no/contentassets/179458e4ae9d4797b606eacb3769027d/horingsnotat---kortere-ventetid-pa-barnehageplass.pdf

Opprettet: 18.02.2016 12:53