Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Redusert foreldrebetaling

Rita Skjønberg Kløverød Endret:19.02.2019 14:48

 

En nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen ble innført 1. mai 2015. Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.​​


​Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert. Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon.

Søknad til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid finner du her:

(Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon.)

For at noen skal ha krav på reduksjon av foreldrebetalingen, må det foreligge en søknad. Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen. Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett til reduksjon i foreldrebetalingen uavhengig om barnet går i en privat eller kommunale barnehage.

Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg til maksprisen.


Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Vedtak gjelder per barnehageår.

Ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 548 200 kroner. Gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass.

Barn som har rett på gratis kjernetid har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene. Om det kun å ønskes å benytte 20 timer per uke, er dette organisert som en 2 dagers plass per uke i barnehagene i Øvre Eiker kommune.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for disse ordningene, men endringene i forskriften omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.


For mer informasjon av ordningen, kontakt Monica Henden.

Opprettet: 04.02.2016 12:30