Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Medvirkning

Amundsen, Ann-Mari Endret:11.08.2014 12:18

Foreldreråd

Alle foreldre er med i Fau, og så velges det et styre som leder arbeidet på vegne av alle foresatte. 

SU

Su består av 2 representanter fra foreldrene , 2 representanter fra ansatte og 1 representant for eier. Styrer har møte-og uttalerett, men ikke stemmerett.  

 

Barns medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

I vår barnehage tar vi medvirkning på alvor gjennom prosjektarbeid. Her vi i tar utgangspunkt i det barna er opptatt av og planlegger innhold og opplegg ut fra dette. På denne måten blir barna i høy grad med på å forme hverdagen. 

Dette  årets  3  prosjekter  har  fått  hovedoverskrift :

Barnas  reise ( september , oktober  og  november )

I  fantasiens verden ( januar , februar  og  mars )

Uteliv  og  sommerforestilling ( april , mai  og  juni )   

Opprettet: 31.01.2014 14:21