Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Medvirkning

  Endret:11.04.2019 10:40

Foreldreråd

Alle foreldre er med i Fau, og så velges det et styre som leder arbeidet på vegne av alle foresatte. 

SU

Su består av 2 representanter fra foreldrene , 2 representanter fra ansatte og 1 representant for eier. Styrer har møte-og uttalerett, men ikke stemmerett.  

Barns medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

I vår barnehage tar vi medvirkning på alvor gjennom prosjektarbeid. Her vi i tar utgangspunkt i det barna er opptatt av og planlegger innhold og opplegg ut fra dette. På denne måten blir barna i høy grad med på å forme hverdagen. 

Opprettet: 31.01.2014 14:21