Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Plan for læringsmiljø

  Endret:01.08.2018 15:37

Skolene i Øvre Eiker jobber med relasjonsperspektivet som setter eleven i sentrum og fokuserer på trygghet hos elevene og anerkjennelse av elever, foreldre og foresatte. Vi voksne er ansvarlige for den gode relasjonen. Dette er et grunnsyn hos lærerne i Øvre Eiker med tanke på å skape et godt læringsmiljø.

Vi benytter undersøkelsen «Trivsel og læring» for 2-4.trinn og «Elevundersøkelsen» 5-7.trinn for å undersøke hvordan elevene opplever læringsmiljøet, hvordan de trives og opplever samspillet med andre i skolehverdagen. I tillegg gjennomfører vi Spekter-undersøkelsen to ganger i året. Dette er en ikke-anonym spørreundersøkelse som handler om elevens trivsel.
Utfra disse undersøkelsene kan vi lage tiltak inn mot forbedringspotensialet. Vi vektlegger arbeid med klassemiljøet, utarbeider felles klasseregler og forsøker også å involvere foreldre/foresatte i arbeidet inn mot klassemiljøet.

Arbeidet med «Mitt valg» fokuserer også på klasse/elev/læringsmiljø. Elevene trives godt på skolen vår, med medelever og lærere, og dette er noe vi arbeider bevisst med på klassenivå, trinn-nivå og skolenivå gjennom hele året.​​

Opprettet: 09.01.2014 14:39