Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Læringsmiljø

  Endret:27.05.2019 11:21

Alle elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. Med ”læringsmiljø” mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel.

§9a i opplæringsloven understreker at alle elever har rett til å oppleve et godt psykososialt miljø. “Voksne skaper vennskap” tas på alvor. Elever skal oppleve tydelige voksne som skaper trygghet i skolehverdagen. Den likeverdige dialogen står sentralt i møte med elever og foreldre. Skolens ordens- og trivselsregler og handlingsplan mot mobbing er retningslinjer vi følger for at alle elever skal oppleve et trygt og godt psykososialt miljø. Ingen skal krenkes, og alle skal oppleve at egne opplevelser og følelser anerkjennes. Foreldre og foresatte er viktige samarbeidsparter for oss. At voksne bryr seg, betyr den store forskjellen.

På Skotselv skole har vi i tillegg endel fasiliteter som elevene kan benytte seg av og som er integrert i undervisningen. Dette er med på å skape gode forutsetninger for et godt læringsmiljø. Skolen har en flott ny flerbrukshall, der tre grupper kan ha gymaktiviteter samtidig ved hjelp av skillevegger. Flerbrukshallen er godt utstyrt og inneholder en innendørs håndballbane. Biblioteket ligger også her og benyttes hyppig av alle elevene fra 1 til 10.trinn.
I det samme bygget har ungdomskolen tilgang på kantine.

Relasjonsbygging og god klasseledelse er tema som skolen fokuserer på daglig. Vi er en “åpen skole” der elevene kan ferdes fritt og vi samarbeider på tvers av trinnene fra 1 til 10.trinn. Uteområdene er flotte med ballbinge, hinderløype, kunstgressbane, akebakke, muligheter for å gå på ski –skøyter for å nevne noe.  

Klikk her for å komme til nullmobbing.no sin side.


                                                 Plakat - grunnskole

Opprettet: 09.01.2014 14:36