Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

FAU/SU

  Endret:05.06.2019 09:22

Foreldreråd/FAU:

På hver skole skal det være et foreldreråd der alle foreldre med barn i skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal ivareta fellesinteressene til foreldrene, og medvirke til at foreldre og elever tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldrene velger et arbeidsutvalg(FAU) som styrer dette arbeidet. FAU velger to representanter til samarbeidsutvalget(SU). Leder for FAU skal være en av disse to.

Hvorfor FAU?
• FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og skolen
• FAU skal være et forum for erfaringsutveksling
• Sikre reell medvirkning fra foreldrene
• Fremme foreldrenes fellesinteresser
• Medvirke til at foreldre deltar aktivt i arbeidet med et godt skolemiljø
• Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
• Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
• Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet
• Samarbeide med andre FAUer
• Sørge for at foreldre får kunnskap om hva de kan bidra med i barns læring


Samarbeidsutvalget/SU:

På hver skole skal det være et samarbeidsutvalg(SU) med to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to fra FAU, eventuelt en av elevene og to fra kommunen hvorav den ene er rektor. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Vedtekter for Foreldrerådet og dets arbeidsutvalg (FAU)

icpdfVedtekter.pdf

Opprettet: 09.01.2014 15:52