Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Relasjonskompetanse

  Endret:01.08.2018 15:43

​​I Øvre Eiker er relasjonskompetanse en grunnholdning og et bevisst perspektiv for alle
som arbeider med barn og ungdom.

Mål og kjennetegn

1. Vi har barn og ungdom som tar del i løsningen av utfordringer de møter, fordi vi som voksne:
- spør etter barnet/ungdommens løsning evt. gir flere forslag til løsning
- undersøker om barnet/ungdommens forslag kan gjennomføres
- spør barnet/ungdommen om hvordan de opplevde prosessen

2. Vi har barn og ungdom med initiativ og indre driv fordi vi som voksne:
- gir barnet/ungdommen utfordringer som tar utgangspunkt i hva de mestrer, og som stiller nye krav
- griper barnet/ungdommens initiativ og planlegger ut fra dette
- bemerker når barnet/ungdommen tar initiativ

3. Vi har barn og ungdom som viser hensyn, trøster, hjelper og støtter andre fordi vi som voksne:
- er gode rollemodeller i egne relasjoner
- tar seg tid til å hjelpe
- tilrettelegger støtten ut fra barnet/ungdommens spesielle behov
- spør om hjelp og tilbyr hjelp
- bemerker når barnet/ungdommen hjelper andre

4. Vi har barn og ungdom som har godt humør, trives og er trygge på seg selv og andre fordi vi som voksne:
- er ledere som tydelig viser sine personlige grenser
- er ledere som hjelper barn og ungdom med å finne, og sette egne grenser
- tar ansvar for et godt samspill mellom barn/barn, barn/voksen og voksen/voksen
- viser romslighet
- fokuserer på mulighetene og det positive
- gir rom for, og bruker humor

Opprettet: 09.01.2014 15:38