Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Skotselv skole

  Endret:05.09.2019 13:48

​​​​​Skotselv skole

Vi er en del av ei bygd med veldig sterk dugnadskultur som har bidratt meget sterkt til den flotte bygningsmassen som omgir skolen. Vi har ny idrettshall, nytt bibliotek, ny kultursal, ny kantine og nytt SFO. Biblioteket er åpent 1,5 dager i uka i skoletida og ellers på ettermiddagstid. Vi er stolt av skolen vår og håper mange søker seg til oss.

Kontakt oss

Skole tlf: 32 25 38 00
SFO tlf: 414 15 150 
Epost

 Aktuelt

Gratis høstferieleir på Biri

​Invitasjon til høstferieleir i ukene 40 og 41 for barn fra 9 til 13 år. (29.08.2019)

Endring av åpningstid/prisjustering ved Skotselv SFO

​Fra 01.11.19 vil Skotselv SFO utvide tilbudet med 30 minutter lengre åpningstid hver dag slik at vi har like mange åpningstimer pr uke som de øvrige SFO`ene i Øvre Eiker kommune. (22.08.2019)

Tuning in to teens - gratis kurs for ungdomsforeldre

​Kurset tilbyr støtte til tenåringsforeldre i forbindelse med endringer som oppstår i denne utviklingsfasen. Puberteten er en krevende tid for mange ungdommer. Flere gir uttrykk for at det er vanskelig å regulere følelser, og synes det er vanskelig å stå alene i krevende situasjoner. Mange foreldre strever med å forstå barnet sitt og tilpasse seg. Kurset passer imidlertid for alle foreldre.  (20.08.2019)

Skolestart skoleåret 2019-2020

Første skoledag etter sommerferien er mandag 19. august 2019. I denne artikkelen finner du detaljert informasjon om skolestart på de forskjellige skolene. ​ (26.06.2019)

Batikk på 7. trinn

I uke 21 hadde 7. trinn batikk i kunsttimene. Med bruk av tråd, strikker og mange snurringer ble dette noen skikkelig flotte kunstverk. (13.06.2019)


Se flere aktuellsaker

Skotselv skoles visjon 

Grunnskolene i Øvre Eiker sin visjonRektor har ordet

Velkommen til et lærerikt skoleår!
Kjære foresatte og elever.
Velkommen til et nytt skoleår! Håper at alle har hatt noen gode sommerdager og er klare for innsats. 

Personalet på Skotselv har hatt noen gode planleggingsdager og er godt i gang med arbeidet.  De gleder seg til å treffe dere alle sammen. 

Vi viderefører arbeidet med kommunes satsningsområde Tilpasset opplæring. Vi ønsker at eleven skal ha både “Motivasjon og tro på seg selv”. Derfor har vi valgt å holde ekstra fokus på dette tema i året som kommer.  Trivsel, gode relasjoner og mestringsfølelse er grunnsteiner for at elevene skal lære mest mulig.  For at vi skal lykkes med dette på best mulig måte trenger vi et godt skole-hjem-samarbeid. 

Vi gleder oss til det kommende samarbeidet.

Vel møtt!

Lena Stenvik


Skjema

Innmelding sk​ole/SFO

Permisjon fra undervisning

Krav om sletting av gyldig fravær

Karakterer - klage

Melding om skolebytte ved flytting

Søknad om bytte av skole


Dokumenter

Hvordan komme inn på Skooler - foresatt.pdf
Meldingsfunksjonen i Skooler.pdf
Spesialundervisning på fem minutter.pdf 
Brosjyre - retten til å klage på karakter.pdf
Rett til trygt skolemiljø.pdf

BUA Øvre Eiker.pdf


Lenker

​Trygg trafikk - brosjyre​​​

Trygg trafikk - gåprøve​​

Søvn og læring​

Bokbamsen

Folkehelseinstituttet

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Jeg vil vite

Kikora

Les en bok

Lokus 123 

LP-mode​llen

Moava

Multi 1-7

Nettvett

Null mobbing

Puzzlemaker

Safari 1-2 ABC

Skoleporten

Skolefrukt

Skoleskyss

Spesialundervisning

Opprettet: 30.10.2013 16:33