Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Skole-/hjemsamarbeid

Wagelid, Linda-B Endret:01.08.2018 15:30

Vi vil at hjem/skole samarbeidet ved Skotselv skole skal kjennetegnes ved:

Åpenhet og gode informasjonsrutiner – samspillet mellom hjem og skole vises gjennom:
• Likeverdighet og gjensidig tillit mellom hjem og skole, der partene kjenner sine rettigheter og plikter.
• Gjensidig forpliktelser til informasjon om forhold som kan innvirke på elevenes hverdag.
• Skolens lærere og ledere er tilgjengelige for foresatte.
• Alle parter er forberedt til møter mellom hjem/skole.

For å fremme tilhørigheten i bygda vil vi ha et levende samarbeid med lokalt kultur- og næringsliv gjennom:
• God kontakt med lokale lag og foreninger.
• Samarbeid med det lokale næringslivet.
• Samarbeid med ressurspersoner.

​Foreldre skal oppleve at det er trygt og viktig å ha åpen kommunikasjon med skolen. Det er nødvendig med tillit og gjensidig informasjon mellom partene. Skooler er den digitale læringsplattformen vår. Alle klasser har sitt digitale rom med lekser, ukeplaner og nyttige faglenker. I tillegg finner dere mappa “informasjon” med skoleruta, trivsels- og ordensreglene, informasjon om skoleskyss og annen informasjon fra skolen. Via “Mobilskole” vil dere få meldinger og kunne sende beskjeder til lærere via sms på mobiltelefonen. Vær nysgjerrig og interessert i barnas skolehverdag, trivsel og læring. Ta kontakt med oss når det er noe du vil fortelle, eller noe du lurer på.

Les brosjyren om bekymringsfullt fravær her.
icpdfBekymringsfullt fravær.pdf

Opprettet: 09.01.2014 15:24