Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Utviklingssamtaler

  Endret:01.08.2018 15:32

Utviklingssamtalene på Skotselv skole skal være en læringssamtale der eleven setter seg nye mål, i tillegg til å diskutere trivsel og sosial utvikling.

Skolen har felles maler som brukes for 1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn og 8. - 10. trinn. Det gjennomføres to samtaler pr år. Samtalen finner sted tidlig i hver termin og tar utgangspunkt i oppovermeldingene fra sist samtale, elevenes egenvurderinger underveis - med lærers tilbakemeldinger, samt lærers underveisvurderinger. Eleven lager seg på bakgrunn av dette oppovermeldinger for det kommende halvåret. Eleven må også si noe om hvordan han/hun tenker å arbeide for å oppnå målene, fremovermeldinger. (Kontaktlærer og foresatte bidrar både når det gjelder utformingen av målene og hvordan man kan nå målene.)

Samtalens innhold blir underskrevet og dokumentert. Det er et felles ansvar fra elev, lærer og foresatte å hjelpe eleven til å nå sine nye mål. Dette gjøres via tilbakemeldinger skriftlig og muntlig i løpet av hele skoleåret. Samarbeidet mellom skole – hjem er viktig for oss i denne prosessen. Om det viser seg at det er behov for flere samtaler avtales dette ut fra behov.

For 1. og 8. trinn er den første utviklingssamtalen en bli-kjent-samtale hvor kontaktlærer, elev og foresatte blir bedre kjent og får snakket om ønsker og forventninger både når det gjelder sosiale forhold og læring.

Opprettet: 09.01.2014 16:17