Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Pedagogisk plattform

  Endret:28.08.2018 13:11

Pedagogisk plattform har blitt til gjennom en prosess som involverte ansatte, elever (elevråd) og foresatte (FAU). Plattformen er sterkt knyttet til kommunens arbeidsgiverpolitiske plattform (AGP), kommunens visjon ("Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker") og kommunale styringsdokumenter for skole.

Vi vil at voksenmiljøet ved Skotselv skole kjennetegnes ved at vi:
• Viser respekt, anerkjennelse og toleranse.
• Er gode forbilder og veiledere.
• Har gode rutiner for å ta imot og veilede nye lærere og vikarer.
• Bygger relasjoner, skaper trygghet og trivsel.
• Er åpne for elevenes engasjement og stimulerer til kreativitet.
• Utveksler og benytter hverandres fagkompetanse og ressurser.
• Bruker tid på faglig og metodisk oppdatering.
• Viser lojalitet i forhold til vedtatte regler og rutiner.
• Utnytter sosialt og faglig at vi er en 1-10 skole.
• Samarbeider med og benytter ressurser i lokalmiljøet. 

Vi vil at ledere ved Skotselv skole skal kjennetegnes ved at de:
• Er tydelige og skaper lojalitet i forhold til skolens planer og styringsdokumenter.
• Gir hver enkelt tillit, ansvar og handlingsrom.
• Ser sine medarbeidere og tar dem med på råd.
• Er aktive i samspillet mellom kollegiet ved å veilede, inspirere og skape entusiasme.
• Har mot til å ta nødvendige beslutninger.
• Utvikler klare rutiner og systemer for skolen.
• Profilerer skolen på en god måte.

Vi vil at elevene ved Skotselv skole skal utvikle tilhørighet og selvrespekt ved at de:
Personlig:
• Er trygge på egen verdi og egne grenser.
• Opplever mestring og utvikler egne ferdigheter.
• Tar ansvar for egne handlinger og valg.
• Tar vare på egen helse.
• Holder orden og tar vare på det fysiske miljøet ute og inne.

Sosialt:
• Er inkluderende, sier i fra og viser respekt og toleranse.
• Samarbeider og engasjerer seg på en positiv måte.
• Viser god oppførsel og løser konflikter.
• Er gode rollemodeller og sprer trivsel.

Faglig:
• Tar ansvar for egen læring og setter seg faglige mål.
• Tar i bruk ulike læremidler og læringsstrategier.
• Er kreative, viser engasjement og interesse.
• Viser utholdenhet.   
• Kan vurdere eget arbeid og komme med konstruktive innspill.
• Setter av tid til hjemmearbeid.


Vi vil at hjem/skole samarbeidet ved Skotselv skole skal kjennetegnes ved:
Åpenhet og gode informasjonsrutiner – samspillet mellom hjem og skole vises gjennom:
• Likeverdighet og gjensidig tillit mellom hjem og skole, der partene
kjenner sine rettigheter og plikter.
• Gjensidig forpliktelser til informasjon om forhold som kan innvirke
på elevenes hverdag.
• Skolens lærere og ledere er tilgjengelige for foresatte. 
• Alle parter tilstreber å være tilstede på og er forberedt til møter mellom hjem/skole. 

For å fremme tilhørigheten i bygda vil vi ha et levende samarbeid med lokalt kultur- og næringsliv gjennom:
• God kontakt med lokale lag og foreninger.
• Samarbeid med det lokale næringslivet.
• Samarbeid med ressurspersoner.
Opprettet: 09.01.2014 16:15