Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ordensreglement

  Endret:31.07.2018 16:16

Øvre Eiker kommunes ordensreglement

 

Ordens– og trivselsregler Darbu skole

Skolen skal være en trygg og trivelig arbeidsplass for elever og ansatte. Vi må derfor ta vare på hverandre, respektere hverandre og vise hverandre omsorg i skolehverdagen.

Omsorg og ansvar:

For at du og dine medelever skal ha det bra og lære på skolen, må du:

Komme tidsnok.
Ha med det du trenger
Gjøre det du skal
La andre få arbeidsro.

Vi er glade i skolen vår, du skal behandle bygning, inventar, bøker og utstyr med forsiktighet. Vi har alle et ansvar for å holde skolen vår ren og ryddig.
Ytterplagg, utesko, luer og caps henger du på plassen din i garderoben. Alle bruker innesko slik at vi får et godt inneklima.
Ved fravær må du gi beskjed til skolen.

Helse og sikkerhet:

Rusmidler og tobakk er helsefarlig, og derfor er det ikke tillatt å bruke eller ha dette med.
Sundt kosthold er viktig, derfor har vi ikke med tyggegummi, godteri eller brus.
Alle må følge regler i leik, slik at leiken blir trygg og god for alle.
Vi bruker hjelm når vi skater, går på skøyter og sykler.
Gjennom skoledagen holder vi oss på skolens område, hvis ikke annet er avtalt med læreren din.
Hvis du har med elektronisk utstyr på skolen, skal dette ligge avslått i sekken fra kl. 08.15-avslutning av siste time. 
Farlige gjenstander ligger igjen hjemme.
Skolens ordens og trivselsreglement gjelder også på skoleveien og på arrangementer i skolens regi.

Brudd på ordens- og trivselsreglene

På skolen vår trenger vi regler slik at vi alle skal ha det bra. Noen ganger er det noen som bryter reglene vi har. Da er det greit å vite hva følgende kan bli.
 
Den voksne som er ser situasjonen, griper inn og avklarer situasjonen.
Beskjed kan da bli gitt til:
- meglingskoordinator.
- kontaktlærer
- rektor
- hjemmet
som vil følge opp saken videre.
 
Du kan bli pålagt å komme før eller være igjen etter skoletid, for å ta igjen forsømte oppgaver. Du får lov til å uttale deg, og de foresatte skal ha beskjed. 


Ved ødeleggelser av bøker, materiell, inventar og hærverk på skolens inne- og uteområder, må en regne med å betale for skadene. Hvis du ødelegger eller skader eiendeler til medelever eller ansatte, kan du måtte betale for dette.

Ting som er å anse som farlige gjenstander, kan inndras av skolen.
 
Ved dårlig oppførsel kan du bli utvist fra en gruppe/klasse for resten av timen. Du blir da plassert på kontoret eller under annet tilsyn.

I spesielle tilfeller kan rektor, etter at du har hatt mulighet til å forklare deg, utvise deg for resten av dagen. Når et slikt vedtak er fattet, skal dine foreldre så langt råd er, ha beskjed før vedtaket settes i verk.
 

Utarbeidet av FAU, elevråd og skolens personale våren 2011.
Vedtatt i Samarbeidsutvalget 23.11.2011
Justert januar 2014

​.
Opprettet: 09.01.2014 14:40