Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Plan for læringsmiljø

  Endret:31.07.2018 16:17

 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: Kunnskap gir muligheter!

  • Alle elever benytter sine ressurser for best mulig læringsutbytte
  • Alle elever trives, opplever mestring og har personlig vekst

Skoleforskning forteller oss at klasseledelse med tydelige regler, rammer, gode relasjoner, forventninger til læring og gode tilbakemeldinger er vesentlig for å få til en god skolehverdag der elever trives og lærer. Øvre Eiker kommune tar denne forskningen på alvor, og kommunens strategi for økt læringsutbytte med prinsipper for klasseledelse er styrende i vår praksis. Vi fortsetter arbeidet med vurdering for læring og lærerne besøker hverandres klasserom, observerer og reflekterer for å forbedre egen klasseromspraksis.

Elevens psykososiale skolemiljø

§9a i opplæringsloven understreker at alle elever har rett til å oppleve et godt psykososialt miljø. "Voksne skaper vennskap" tas på alvor. Elever skal oppleve tydelige voksne som skaper trygghet i skolehverdagen. Den likeverdige dialogen står sentralt i møte med elever og foreldre. Skolens ordens- og trivselsregler og handlingsplan mot mobbing er retningslinjer vi følger for at alle elever skal oppleve et trygt og godt psykososialt miljø. Gode relasjoner er gjennomgående i de voksnes holdninger, og vi har fokus på systemtenkning. Som foreldre er dere viktige samarbeidsparter for oss. Ta kontakt og fortell oss om ting dere hører, ser og opplever. At voksne bryr seg, kan bety den store forskjellen.

Samarbeid mellom skole og hjem

Foreldre skal oppleve at det er trygt og viktig å ha åpen kommunikasjon med skolen. Det nødvendig med tillit og gjensidig informasjon mellom partene. Du kan følge med på skolens egen hjemmeside (dukker opp når du søker "Darbu skole"). Skooler er den digitale læringsplattformen vår. Foreldre har egen pålogging med tilgang til klassens digitale rom med lekser, ukesinformasjon og nyttige faglenker. I tillegg finner dere rommet "Darbu fellesinfo" med skoleruta, trivsels- og ordensreglene, handlingsplan mot mobbing og annen informasjon fra skolen. I rommet "Darbu SFO", kan dere følge med på SFO-hverdagen. Via "Mobilskole" vil dere få meldinger og kunne sende beskjeder til lærere via SMS på mobiltelefonen.

  • Vær nysgjerrig og interessert i barnas skolehverdag, trivsel og læring.
  • Ta kontakt med oss når det er noe du vil fortelle, eller noe du lurer på.

Skolen vil fortsatt være synlig aktør i nærmiljøet.

Vi vil delta i nærmiljøutvikling som berører elevenes oppvekstmiljø.

 

Strategi.jpg

Opprettet: 09.01.2014 14:39