Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vurdering for læring

  Endret:31.07.2018 16:26

Vi vil følge opp elevene systematisk for å kunne tilpasse og utfordre den enkelte elev. "Synlig læring" gir økt motivasjon og betyr at eleven bevisstgjøres og følger med i sin egen læring. Lærerne har fokus på læringsaktiviteten og er i dialog med elevene om hvor de er (hva de kan), hvor de skal (målet) og hvordan de skal komme dit (det de må trene på for å nå målet).

De grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving, regning, engelsk og digital kompetanse skal komme til syne og nytte i alle fag.

Vurdering for læring er all muntlig og skriftlig tilbakemelding som elevene får i sitt skolearbeid. Denne tilbakemeldingen har som hovedmål å fremme læring og gi økt læringsutbytte.
Slemmen (2012) definerer vurdering for læring "som en planlagt prosess der informasjon om elevens kompetanse brukes av både læreren og eleven slik at 1) læreren kan tilpasse undervisningen, og 2) eleven kan justere sine egne læringsstrategier."
Utdanningsdirektoratets vurderingsforskrift fra 2009 gir retning for hvordan denne vurderingen best kan praktiseres for økt læring. Begreper som oppovermeldinger, underveisvurdering og fremovermeldinger er sentrale.

Elevene i Øvre Eiker er kjent med vurderingsbegrepene:

Oppovermelding: Hvor skal jeg? Klargjøring av målet.
Tilbakemelding: Hvor er jeg? Hvordan står jeg i forhold til målet, hva har jeg prestert til nå? Tilbakemeldingene skal relateres til elevenes læring og være relatert til læringsmål.
Fremovermelding: Hva trenger jeg å gjøre for å komme meg videre?

Læreren planlegger for læring og ikke aktivitet

  • Det er tydelige mål for elevens læring og vurderingskriterier for måloppnåelse med utgangspunkt i lokale fagplaner og kompetansemål i læreplanen.
  • Oppstart og avslutning av timer er målstyrt. Målene deles med elevene og formidles slik at elevene forstår hva de skal lære og hva de skal gjøre. Lærer lar elevene være med på å definere kriteriene for måloppnåelse, slik at de får et eierforhold til det de skal gjøre og lære.
  • Elevene trenes i å vurdere og reflektere over eget læringsarbeid, eget arbeid og utvikling gjennom egenvurdering.
  • Kameratvurdering benyttes som en del av vurderingsformen i klasserommet. Elevene hjelper hverandre til å utvikle seg og får trening i å gi konstruktive tilbakemeldinger på bakgrunn av vurderingskriterier.
  • Elevsamtaler gjennomføres minst en gang i halvåret (J.fr vurderingsforskriften §3-11).
  • Hjemmet får hvert halvår en skriftlig vurdering fra skolen. Skolen har en felles standard for prosess og innhold av vurdering til eleven og hjemmet.

Vurdering for læring, Udir

 

 
 
 
Opprettet: 09.01.2014 15:33