Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

SFO

  Endret:21.02.2020 11:48

Åpningstid: 06:45 - 16:45
Mobiltelefon:  917 54 296 Frem til kl.  08:00 og etter kl. 14:00
I skoletiden må dere ringe kontoret: 32 25 24 30 eller sende SMS til mobiltelefonnummeret til SFO

Klikk her for å søke, si opp eller endre plass i SFO.

Klikk her for å lese vedtektene til SFO i Øvre Eiker

Vi trives godt sammen med barna og er stolte av SFO-driften vår. Sammen med foreldre/foresatte og barna ønsker vi å gi et best mulig tilbud innen de rammene vi har. Vi ønsker å være en SFO med et variert tilbud og prøver å få til ulike aktiviteter gjennom året. Vi har fysisk aktivitet i idrettshallen, forming, sløyd, ski, skøyter, bibliotek, konstruksjonsleik og andre aktiviteter.

SFO i Øvre Eiker har en plan for kvalitet i SFO. denne omhandler fire hovedområder.

  • Omsorg og trygghet
  • Sosial kompetanse gjennom leik
  • Helse og livsstil
  • Kultur 

På Darbu SFO ønsker vi å gi barna gode og faste rutiner. Ansvarsområder blant de voksne fordeles, slik at alle veit hvor de ulike voksne har sine oppgaver.

For at barnas selvtillit og selvfølelse skal bli god prøver vi å rose, vi hjelper ikke med en gang, vi viser og veileder istedenfor å ta over. Sier hei og navnet på barnet. 

Vi hører på forslagene ungene har, og vi er bevisste på at vi ikke sier nei med en gang. Vi stiller spørsmål før vi sier nei. Å være blid, smile og være hyggelig er viktig for at ungene skal oppleve omsorgsfulle voksne med varme og engasjement. For at ungene skal ønske å delta på aktivitetene våre er det lurt selge inn aktiviteter og valg ved å være positive og engasjerte. Vi prøver å være der ungene er.

Vi ønsker å fremstå som blide og imøtekommende. Vi setter oss i barnas høyde og tar på ungene når de er lei seg Vi er interessert i det ungene leiker med og er med i leiken der det er naturlig. Vi liker å spille med ungene, sitte sammen med dem og snakke under formingsaktiviteter og måltider. Dersom vi har arbeidsoppgaver på SFO som må gjøres vil vi ta unger med på aktivitetene dersom de ønsker. Ungene skal oppleve voksne som ser det enkelte barn og som finner tid til de små samtalene i hverdagen.

Vi etterstreber å ha en god kjemi med foreldrene. Vi prøver å lykkes i å formidle hendelser positive og negative ting rundt unger, slik at foreldrene får innsyn i barnas dag på skolen.

På Darbu SFO har vi en god tone oss i mellom og til ungene. Vi skal være gode forbilder. På SFO er det humor og latter samtidig som det er rom for å være lei seg og sint. Voksne anerkjenner barnas følelser. «jeg ser at du er lei deg nå, hva har skjedd»

Allsidig og fri leik er viktig. Vi har aktiviteter etter årstidene og legger til rette for frileik, Ungene er med barnemøter der deres stemme blir hørt og tatt hensyn til. For barna er det viktig å få hjelp når de øver på å respektere hverandre og lytte. Alle skal bli hørt og sett.

Vennskap er viktig. Barna anerkjenner hverandre og har noen å leike med, alle får tilbud om være med i leiken på SFO.

For at barna skal oppleve gode rollemodeller sitter de voksne sammen med ungene og spiser. Vi har stort fokus på å vaske henda før mat, rydde etter oss, kildesortere og ta med søppel hjem etter turer, plukke opp søppel ute hvis vi ser.

SFO har et tilbud mat som følger føringer fra Statens ernæringsråd. For at ungene skal velge sunt vil vi presentere maten delikat, skjære opp frukt og grønt og tilby variert kost. Vi har regelmessig havregrøt som tilbud i tillegg til smøremat.

Uteområdene våre og nærmiljøet legger et godt grunnlag for mulighetene vi har til varierte aktiviteter. På vinteren bruker vi ski og skøyter og ungene har en fin akebakke bak skolen. Nærmiljøet gir muligheter for tur til Prestøya, badeplassen og leikeplassen.

Fiskum idrettshall er i bruk flere ganger i uka til bevegelse, leik og spill. Dette er en populær aktivitet for mange av ungene.

For å få øye på dagsaktuell barnekultur er det viktig at de voksne følger med på hva som rører seg i barnegruppa og legger til rette. På Darbu skole blir den tradisjonelle kulturen overført ved at eldre unger lærer de yngre å hoppe tau og paradis og slåball 

Vi er så heldige å ha tilgang til biblioteket utenfor åpningstidene og i perioder bruker vi denne lesemuligheten. Skolen formingsavdeling gir varierte formingsaktiviteter utover det vi får til i et SFO-rom.

Folkehøyskolens elever er hos oss to ganger i uka med valgfaget «Skolehjelp». Det kommer da ungdommer til skole og SFO, som leiker med ungene, tegner med dem, leser for dem og spiller spill sammen med dem. Aktivitetene de deltar i tar utgangspunkt i linjevalg og fritidsinteresser, slik at det blir variasjon utover det vi voksne tilbyr.

                              Verdens beste SFO.JPG

Opprettet: 09.01.2014 15:21