Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Lokale planer

  Endret:31.07.2018 16:55

Alle skolene i Øvre Eiker har laget egne planer for økt læringsutbytte på bakgrunn av kommunale styringsdokumenter. Disse planene er lokalt forankret på hver enkelt skole. Hensikten er å spisse og profesjonalisere innsatsen på skolen inn mot de områdene vi mener kan gi best mulig læringsutbytte for elevene i tråd med kommunale og nasjonale retningslinjer.

Formålet er økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger, og til skolen som organisasjon.

 Mål:​​

  • ​Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing og regning skal være lavere enn nasjonalt gjennomsnitt.

  • Andelen elever som presterer på høyeste nivå i lesing og regning skal være høyere enn nasjonalt gjennomsnitt.

  • Andelen elever som inkluderes, opplever mestring og medvirkning skal være høyere enn nasjonalt gjennomsnitt.

  • Andelen elever som mobbes skal være lavere enn nasjonalt gjennomsnitt.​

På Darbu skole er «Plan for økt læringsutbytte» laget med følgende hovedmål:

Profesjonell skole med høy kvalitet og økte og stabile læringsresultater

  • Elevene får god tilpasset opplæring i klassefellesskapet

  • Forskningsbasert praksis i alle klasserom.

  • Mobbing og elevers trivsel tas på alvor og jobbes systematisk med.

  • Elevene har gode og grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk

  • Nytilsatte blir systematisk fulgt opp og innlemmet i elevsyn, holdninger, rutiner,  og strukturer.

  • Ledelsen har formell lederkompetanse.

Opprettet: 09.01.2014 16:14