Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Pedagogisk plattform

  Endret:31.07.2018 16:56

Darbu skoles pedagogiske plattform

 

Ikon med tekst.PNG 

På Darbu skole jobber vi sammen for en best mulig oppvekst og opplæring for elevene våre.

 • Skole og SFO er en helhet.
 • De ansatte, lærere og assistenter, hospiterer og lærer av hverandre. Ledelsen skolevandrer og reflekterer sammen med hver enkelt ansatt.
 • Foreldre involveres tidlig ved dialog. Skole og hjem har ansvar for hver sine arenaer.
 • Elevene danner vennskap og lærer, på tvers av alder.

 

Relasjonsbasert grunnholdning

 • Å være god i relasjon betyr at vi også klarer å holde fast i oppgaven/læringa og reglene våre.
 • Vi er gode på relasjoner. Det betyr at den voksne på jobb tar ansvaret for at samspillet blir godt. Vi er autentiske, tilstede, ekte og ærlig i møte med barnet og foreldrene.
 • Dialogen tas på alvor, vi involverer den det gjelder, hører etter, gjør noe med det som fortelles og tilpasser i praksis.
 • Ved å endre oss selv og "skolesystemet", kan vi få til endring i elevgruppa og for det enkelte barn.

 

Elevsyn

 • Alle elever ønsker å være greie! Det er ingen som genuint ønsker å utmerke seg med negativ oppførsel eller manglende faglig jobbing. Problemet er at det finnes så altfor mange motkrefter i og rundt eleven som trekker i gal retning.
 • Fokuset vårt når elever ikke tar lure valg er "Det må stoppe". Hvordan kan vi kan vi hjelpe eleven til å velge annerledes neste gang?

 

Tilpasset opplæring

 • Alle elever skal være i klassen der læreren har kontroll og kan ivareta de ulike behov og tilrettelegge.
 • Alle elever skal lære utfra sine forutsetninger. Det betyr at det er ulike avtaler om hva jobben inne på klasserommet består i.
 • Elevene er bevisst sin egen læring. De vet hva de kan, hva målet er og hvordan de skal trene videre.
 • Elevene mestrer leksene sine, som egentrening for å lære.

 

Vi har voksne som SAMMEN med hjemmet:

 • Er gode rollemodeller i verbal og nonverbal kommunikasjon
 • Setter tydelige grenser og lager forutsigbare og trygge rammer
 • Har tydelige forventninger i forhold til fag/læring og atferd/oppførsel

 

 

 

September 2015

Opprettet: 09.01.2014 16:15