Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

LP-modellen

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:31.07.2018 17:31

LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse) har som mål å utvikle gode læringsmiljø for alle. Hensikten er å skape læringsmiljø som gir gode betingelser for sosial og skolefaglig læring uavhengig av elevenes forutsetninger. 

LP-modellen er en modell for analyse av pedagogiske utfordringer, utvikling av læringsmiljø og realisering av tilpasset opplæring i skolen. Hensikten er å få en eksplisitt forståelse av de faktorer som utløser, påvirker og opprettholder elevenes handlinger og atferd. Lærerne skal selv finne fram til hva som bør gjøres for å utvikle gode læringsmiljø. Tiltakene skal rettes inn mot og redusere betydningen av de faktorene som utløser og opprettholder problemer i skolen. Arbeidet med lp-modellen følger ikke en tradisjonell strategi der en metode eller et bestemt tiltak skal prøves ut i skolen. Tiltakene som lærerne skal gjennomføre skal utvikles lokalt ut fra en analyse av utfordringen og betingelsene i den enkelte klasse/gruppe eller skole. Dette er i samsvar med forskning om hvordan utviklingsarbeid bør drives i skolen. Lærerne samarbeider i lærergrupper etter spesielle prinsipp, og alle lærerne ved skolen deltar.

Nasjonalt senter for læringsmiljø​ og atferdsforskning (tidligere Lillegården kompetansesenter) er hovedansvarlig for implementering i norske skoler, med PPT som viktige samarbeidspartnere. Statped Midt har ansvar for implementeringen i sitt område.​

Opprettet: 04.08.2014 14:20