Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Informasjon

  Endret:20.08.2021 16:47

Informasjon om skoleåret 21-22 - foresatte.pdf
Informasjon om skoleåret 21-22.PNGOrganisering av skoledagen​ Hokksund_barneskole_ordsky4a

Skoletimer / friminutt​Klokke
​1. time​08:20 - 09:05
​2. time​09:05 - 09:50
Friminutt​09:50 - 10:00
​3. time​10:00 - 10:45
Spisefriminutt​10:45 - 11:00
​Friminutt​11:00 - 11:30
​4. time​11:30 - 12:15
​5. time​12:15 - 13:00
Friminutt​13:00 - 13:15
​6. time​13:15 - 14:00

 På onsdager slutter elevene kl. 13:00


Busstider til og fra skolen

Busstider - Hokksund barneskole.PNG


Friminutt

Elevene skal som hovedregel være ute i friminuttet, men unntak kan gjøres ved veldig spesielle grunner. SFO åpner kl. 07:00 hver morgen. For elever som ikke går i SFO, er skolen stengt til kl. 08:20. Det betyr at elevene venter ute i skolegården til skoleklokka ringer.

Frukt og melk

Skolen har i normal skolehverdag ordning med både frukt og melk. Skolefrukt bestilles på internett via skolefrukt.no. Skolen kan være behjelpelig hvis det er noen som ikke har tilgang til nettet. Abonnementet på Skolefrukt (skoler med klasse 1-7) tegnes for 1⁄2 år om gangen, og betales av elevens foreldre/foresatte. Elevene får en frisk frukt eller grønnsak som kan være eple, pære, appelsin, banan, gulrot, kiwi, nektarin eller klementin, avhengig av sesong. Skolemelk bestilles på Skolelyst.no.

Bruk av innesko

Elevene må ha innesko stående på skolen. Elevene tar av seg utesko i korridoren. Vi tror innemiljøet bedres og trivselen økes ved en slik ordning. Det letter også renholdet.

Skiftetøy

Mange elever, særlig på småskoletrinnet, blir lett våte når de er ute i dårlig vær dersom de ikke har på seg egnet tøy. Det kan være lurt å oppbevare en joggedress og et par sokker i garderoben slik at de kan skifte dersom det er nødvendig. 

Førstehjelp

Småskrammer og skrubbsår behandles på skolen. Ved mistanke om tannskade eller annen større skade sendes elevene umiddelbart til tannlege eller lege. Fortrinnsvis skal eleven behandles hos sin fastlege, men Legehuset tar selvsagt imot ved øyeblikkelig hjelp. 
Vi forsøker å kontakte foresatte per telefon og følger eleven dersom de ikke har anledning til å komme. Vi skriver skademelding til NAV dersom eleven har vært til behandling hos lege eller tannlege. Elevene er yrkesskadeforsikret gjennom Folketrygdloven. Ved godkjent yrkesskade fra NAV skal de dekke alle utgifter som følger av den medisinske behandlingen man trenger etter skaden. Elevene er forsikret på skoleveien og på skolens område. De er også forsikret dersom skoledagen legges andre steder, f.eks på aktivitetsdager og turer arrangert av skolen.

Sykling til skolen

FAU og skolen har, av hensyn til både dem som går og sykler, satt strenge regler for sykling til skolen:
· Elevene skal bruke sykkelhjelm.
· Elevenes sykling er et foreldreansvar.
· Sykkelen skal være i forskriftsmessig stand.
· Trafikkreglene skal overholdes.
· Syklene skal trilles i skolegården.
· Syklene skal stå på anvist plass i skoletiden.

· Elevene gjennomfører en sykkelprøve i løpet av våren, 4. trinn. 

Sykkel, rollerblades, rullesko skal ikke brukes på skolens område mellom klokken 07.00 – 17.00. (SFO-tid). Skateboard og sparkesykkel brukes i samsvar med skolens friminuttsregler.

Gjenglemte saker

Det skjer ofte at elever legger igjen gymtøy, klær, klokker eller andre ting. Dersom dere savner noe, er det lurt å henvende seg til skolen. Gjenglemte klær oppbevares i to kasser som står i trappa ned til underetasjen ved SFO. Ca hver andre måned blir tingene levert til Kirkens Sosialtjeneste. Merking av tøy gjør det lettere å finne frem til eieren. Gjenglemte klokker, nøkler og andre verdisaker oppbevares hos sekretær. Vi fraråder at elevene har med seg verdisaker på skolen, det samme gjelder dyre merkeklær. 

Lån av skolens telefon

Dersom elever må ringe hjem, kan telefonen på kontoret lånes. Vi sier normalt nei til bruk av telefon når elever skal spørre om å ha med seg/ bli med noen hjem o.l

Mobiltelefon

Elevene kan ta med mobiltelefon til skolen, men denne skal være avslått, i sekken, den tiden elevene er på skolen. Telefonene tas med på eget ansvar, og vi vil ikke komme til å erstatte telefoner som mistes, blir ødelagt eller blir stjålet. Dersom eleven bruker telefonen uten tillatelse, vil denne bli inndratt for resten av dagen. Gjentar dette seg, vil telefonen bli inndratt, og foresatte må hente den. 

Behandling av lærebøker

Elevenes lærebøker er meget kostbare. Det er svært viktig at elevene behandler bøkene forsiktig. Vi krever at det er bokbind på alle flergangsbøker gjennom hele skoleåret (ikke selvklebende). Det er hjemmets ansvar å sørge for dette. Eleven skriver navnet sitt i flergangsbøkene. Etter skoleåret vurderes bøkene av læreren. Dersom boka er delvis eller helt ødelagt av vann eller lignende, riving, rabling o.l. vil skolen kreve boka delvis eller helt erstattet.

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Øvre- og Nedre Eiker Kommune samarbeider med Musikk- og kulturskolen om DKS. På Hokksund barneskole har DKS i perioder faste opplegg på ulike trinn. Dette dreier seg om drama, musikk og dans. I tillegg kommer det utstillinger, teaterforestillinger og forfatterbesøk til skolen, alt i regi av DKS. 

Opprettet: 09.01.2014 15:25