Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Relasjonskompetanse

  Endret:01.08.2018 09:47

I Øvre Eiker er relasjonskompetanse en grunnholdning og et bevisst perspektiv for alle som arbeider med barn og ungdom.

Mål og kjennetegn


1. Vi har barn og ungdom som tar del i løsningen av utfordringer de møter, fordi vi som voksne: 

 • spør etter barnet/ungdommens løsning evt. gir flere forslag til løsning
 • undersøker om barnet/ungdommens forslag kan gjennomføres
 • spør barnet/ungdommen om hvordan de opplevde prosessen


2. Vi har barn og ungdom med initiativ og indre driv fordi vi som voksne: 

 • gir barnet/ungdommen utfordringer som tar utgangspunkt i hva de mestrer, og som stiller nye krav
 • griper barnet/ungdommens initiativ og planlegger ut fra dette
 • bemerker når barnet/ungdommen tar initiativ


3. Vi har barn og ungdom som viser hensyn, trøster, hjelper og støtter andre fordi vi som voksne:

 • er gode rollemodeller i egne relasjoner
 • tar seg tid til å hjelpe
 • tilrettelegger støtten ut fra barnet/ungdommens spesielle behov
 • spør om hjelp og tilbyr hjelp.
 • bemerker når barnet/ungdommen hjelper andre


4. Vi har barn og ungdom som har godt humør, trives og er trygge på seg selv og andre fordi vi som voksne: 

 • er ledere som tydelig viser sine personlige grenser
 • er ledere som hjelper barn og ungdom med å finne, og sette egne grenser
 • tar ansvar for et godt samspill mellom barn/barn, barn/voksen og voksen/voksen
 • viser romslighet
 • fokuserer på mulighetene og det positive
 • gir rom for, og bruker humor

Ved Hokksund ungdomsskole er følgende punkter nedfelt i pedagogisk plattform fordi de er viktige for arbeide med relasjonene i det daglige:

- Skolen bærer preg av god kommunikasjon eksternt og internt, og konflikter løses
- Den voksne ved HUS har ansvar for å se den enkelte elev
- Humor er en viktig del av vår hverdag
- Vi skaper en god og verdifull skolekultur gjennom samarbeid der alle slipper til
- Vi utvikler skoles miljø gjennom en likeverdig, anerkjennende og respektfull relasjon
- Vi viser stor åpenhet for nye ideer som spilles inn mellom alle parter i skolen

Opprettet: 09.01.2014 15:38