Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Samarbeid mellom skole og hjem

Wagelid, Linda-B Endret:27.04.2022 12:59

Et godt skole-/hjemsamarbeid er en av de viktigste forutsetningene for læring hos elevene. Skolen må fortløpende informere og være i dialog med hjemmet rundt elevens faglige og sosiale utvikling.

Når det snakkes positivt om skole hjemme, øker sannsynligheten for at eleven trives og lærer på skolen. Vi er derfor opptatt av at foresatte har en positiv innstilling til skolen og formidler dette til sine barn. Dersom det er noe foresatte stusser over eller ikke er fornøyde med, ønsker vi at det tas direkte kontakt med skolen for å avklare og eventuelt gjøre noen endringer.

Ved skolefravær er det utarbeidet kommunale rutiner som vi følger. Les: Bekymringsfullt skolefravær

Elevpermisjoner

Kontaktlærer har fullmakt til å innvilge permisjon i èn dag. Rektor kan gi permisjon i inntil 14 dager. For permisjoner mellom 2 og 14 dager skal det søkes elektronisk. Skjema finnes til høyre på hjemmesidens forside. I følge opplæringsloven er det ikke mulig å gi fri mer enn 14 dager. Eleven må da meldes ut av skolen og meldes inn igjen ved hjemkomst. Foresatte som søker elevene fri fra skolen påtar seg ansvaret for opplæringsplikten i dette tidsrommet. De må dermed selv ta ansvar for at elevene holder seg à jour med det klassen gjør på skolen og hjemme.Vi henstiller foresatte om å legge ferieturer til de 14 ukene det ikke er skole i løpet av et år. Det bør være tungtveiende grunner for å ta eleven ut av undervisningen.

1.jpeg 

Personalrommet. "Science of planting forest", Rune Guneriussen.

Opprettet: 09.01.2014 15:24