Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Two Teachers

Engeland, Ellen Endret:24.08.2016 09:07

Ormåsen skole deltar i unikt forskningsprosjekt om lærertetthet.

Hva betyr økt lærertetthet for elevenes lese- og skriveopplæring? Ormåsen skole er med i en stor, nasjonal studie som skal være med på å finne svaret.

Høstens førsteklassinger ved Ormåsen skole skal være med i et stort, nasjonalt forskningsprosjekt som skal undersøke effekten av økt lærertetthet.

Prosjektet er støttet av Forskningsrådet, og er et av de største forskningsprosjektene innen norsk utdanning noensinne. Nesten 6000 elever ved 150 skoler på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet skal følges i fire år.

2 førsteklasser ved vår skole skal være med i studien, og klassene deles inn i en tiltaksklasse og en kontrollklasse. Elevenes ferdigheter i lesing og skriving vil bli kartlagt ved skolestart og underveis i prosjektet. Målet er å finne ut hvordan man bør legge opp undervisningen slik at man får mest mulig effekt av økt lærertetthet i lese- og skriveundervisningen de første årene.

Viktig både i Norge og internasjonalt

Spørsmålet om økt lærertetthet vekker mye engasjement både hos lærere, foreldre og politikere. Hva har egentlig en ekstra lærer i begynneropplæringen å si for elevenes læring? Meningene er mange, men det skorter på konkret kunnskap.

– De siste årene er det bevilget mye penger til flere lærere de første skoleårene. Men å bare sette inn en ekstra lærer i klasserommet og fortsette som vanlig, vil neppe føre til at elevene lærer så mye mer. Målet med Two Teachers er å se hvordan lærerne bør jobbe for at det å ha flere lærere kan utnyttes best mulig, og gi best mulig læringsutbytte for elevene, sier prosjektleder Oddny Judith Solheim, som er førsteamanuensis ved Lesesenteret.

Også internasjonale utdanningsforskere har uttalt seg positivt om prosjektet, som vil ha betydning langt utenfor Norges grenser.

Opprettet: 24.08.2016 09:06