Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Utviklingssamtaler

  Endret:01.08.2018 14:25

Utviklingssamtalen er en læringssamtale mellom lærer, foresatte og elev. Det gjennomføres vanligvis to samtaler pr år. Samtalen finner sted tidlig i hver termin og tar utgangspunkt i oppovermeldingene fra sist samtale, elevenes egenvurderinger underveis og lærers tilbakemeldinger.

Kontaktlærer og foresatte bidrar både når det gjelder utforming av nye læringsmål og hvordan man kan nå målene det kommende halvåret. Ormåsen skolen har felles maler som brukes for 1. - 2. trinn, 3. - 4. trinn og 5. - 7. trinn. 

Det er et felles ansvar fra elev, lærer og foresatte å hjelpe eleven til å nå sine nye mål. Dette gjøres via tilbakemeldinger skriftlig og muntlig i løpet av hele skoleåret. Samarbeidet mellom skole – hjem er viktig også i denne prosessen. Om det viser seg at det er behov for flere samtaler avtales dette ut fra behov.

For 1. trinn er den første utviklingssamtalen en bli-kjent-samtale hvor kontaktlærer og foresatte blir bedre kjent og får snakket om ønsker og forventninger både når det gjelder sosiale forhold og læring.

Opprettet: 09.01.2014 16:17