Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Samarbeid mellom skole og hjem

Wagelid, Linda-B Endret:11.10.2019 10:34

På Ormåsen skole er vi opptatt av et godt samarbeid med hjemmet. Foreldre skal oppleve at det er trygt og viktig å ha åpen kommunikasjon med skolen. Det er nødvendig med tillit og gjensidig informasjon mellom partene.

På  Skooler (vår digitale læringsplattformen) har alle trinn og foreldre sitt digitale rom med lekser, ukeinformasjon og nyttige faglenker.

Ta kontakt med oss når det er noe du vil fortelle, eller noe du lurer på.

Øvre Eiker Kommune har egne rutiner for elever som har bekymringsfullt skolefravær.Elevpermisjoner

Kontaktlærer har fullmakt til å innvilge permisjon i èn dag. Rektor kan gi permisjon i inntil 14 dager. For permisjoner mellom 2 og 14 dager skal det søkes elektronisk. Skjema finnes til høyre på hjemmesidens forside. I følge opplæringsloven er det ikke mulig å gi fri mer enn 14 dager. Eleven må da meldes ut av skolen og meldes inn igjen ved hjemkomst. Foresatte som søker elevene fri fra skolen påtar seg ansvaret for opplæringsplikten i dette tidsrommet. De må dermed selv ta ansvar for at elevene holder seg à jour med det klassen gjør på skolen og hjemme. På Skooler finnes informasjon som trengs og det gis ikke lekseopplegg på forhånd. Vi henstiller foresatte om å legge ferieturer til de 14 ukene det ikke er skole i løpet av et år. Det bør være tungtveiende grunner for å ta eleven ut av undervisningen


 

Opprettet: 09.01.2014 15:24