Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

1.trinn har fått iPader

Strand, Anne-S Endret:08.11.2017 19:29
Full konsentrasjon

​Full konsentrasjon.

Ved inngangen til november​ fikk alle skolens og kommunens 1.klassinger utdelt hver sin iPad. Elevene har sin faste til låns, og den skal benyttes både hjemme og på skolen som del av den grunnleggende opplæringen.

Øvre Eiker kommune besluttet i vår at alle kommunens 1.klassinger skal bruke iPad til blant annet den grunnleggende lese- og skriveopplæringen. Noen av skolene har benyttet iPad en stund på utvalgte trinn, men det nye nå er altså en felles satsning på 1.trinn. De aktuelle lærerne har gjennom våren og høsten deltatt på en kursrekke for å bli godt rustet til å ta verktøyet i bruk.

Kommunen og skolen ønsker med dette å utfordre etablert pedagogisk praksis i møte med ny teknologi som elevene allerede omgir seg med og er brukere av. Vi ser at bruk av digitale verktøy oppleves som motiverende for elevene. Målet er at elevene skal få god tilpasset opplæring, økt læringsutbytte og økt produksjon av elevarbeider. Videre er målet at endringer i læringsarbeidet og læringsmetodene vil skape andre og nye positive relasjoner og roller i klasserommet. Kommuner og skoler som har benyttet nettbrett en tid melder om svært god læringseffekt når de brukes pedagogisk.

Innholdet vil være det samme som før, men verktøyene/metodene vil være annerledes. Nye verktøy gir oss nye muligheter – særlig med tanke på gode, raske og personlige tilbakemeldinger på elevenes skolearbeid. Lærerens vurdering underveis er veldig viktig for elevenes framgang i læringsarbeidet.

Vi går en spennende tid i møte!

Nye iPaderLyden mmm ... 

Opprettet: 08.11.2017 19:00