Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Læringsmiljø

  Endret:21.01.2022 13:54


Alle elever har rett til et trygt og godt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolene i Øvre Eiker har nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Reglene om elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø fremgår av opplæringsloven kapittel 9A. Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder i timer og friminutt på skolen, på skoleveien, i leksehjelp som er i skolens regi og i skolefritidsordninger (SFO). Reglene gjelder også når skolen, leksehjelpen eller SFO har aktiviteter utenfor skolens bygninger/område, eller er i lokaler utenfor skolens område.

Alle som arbeider i skolen har aktivitetsplikt. Skolens aktivitetsplikt er delt i fem handlingsplikter:
· Plikten til å følge med
· Plikten til å gripe inn
· Plikten til å varsle
· Plikten til å undersøke
· Plikten til å sette inn tiltak

Les mer om læringsmiljø her: Informasjon til elever og foreldre

Både foresatte og elever oppfordres til å melde fra så snart som mulig dersom de opplever at læringsmiljøet ikke er trygt og godt. Det er også mulig å melde fra dersom dere ser eller opplever at andre elever ikke har det bra på skolen. Dette kan dere gjøre ved å ta direkte kontakt med skolen, lærer, skolens ledelse eller andre på skolen. Skolen plikter å igangsette undersøkelser og utarbeide tiltaksplan innen en uke.

Dersom du som elev eller foresatt mener at skolen ikke har oppfylt handlingsplikten kan dere klage dette inn til Statsforvalteren

Skolene i kommunen bruker følgende verktøy og metoder for å kartlegge og arbeide med elevenes læringsmiljø:
· Det er mitt valg
· Klassetrivsel
· Elevundersøkelsen (5.-10. trinn) / Trivsel for læring (2.-4. trinn)
· ALLE MED-undersøkelsen
· Nullmobbing.no 


Opprettet: 09.01.2014 14:36