Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Medvirkning

  Endret:01.08.2018 15:04

Foreldreråd/FAU:

På hver skole skal det være et foreldreråd der alle foreldre med barn i skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal ivareta fellesinteressene til foreldrene, og medvirke til at foreldre og elever tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldrene velger et arbeidsutvalg (FAU) som styrer dette arbei​det. FAU velger to representanter til samarbeidsutvalget (SU). Leder for FAU skal være en av disse to.

Samarbeidsut​valget/SU:

På hver skole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) med to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to fra FAU, eventuelt en av elevene og to fra kommunen hvorav den ene er rektor. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.​

Elevrådets funksjon

Elevrådet består av en tillitselev fra hver gruppe fra 4.-7.klasse.Tillitselevene legger fram saker som er tatt opp i de ulike klassene , og de informerer klassen om saker som har blitt behandlet i elevråd.
Elevrådet jobber for å fremme et godt sosialt miljø på skolen. De kan ta initiativ til/arrangere ulike trivselstiltak. 

Skolens miljøutvalg

Skolens miljøutvalg, også kalt SMU. SMU er en del av SU, men to av skolens ansatte deltar ikke. Elever og foreldre er i flertall. De tar opp saker vedrørende arbeidsmiljøet for elever og foresatte. SMU skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. 

 

Opprettet: 09.01.2014 15:16