Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Grunnleggende ferdigheter

  Endret:01.08.2018 15:06

Kunnskapsløftet (LK06) beskriver fem grunnleggende ferdigheter som er integrert i kompetansemålene og som er en del av kompetansen i faget, ut ifra fagets egenart og formål.

Ferdighetene er redskap for læring og utvikling i fag, og er samtidig en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse i faget. De grunnleggende ferdighetene i LK06 dreier seg om å kunne lese, skrive, regne, snakke og anvende digitale ferdigheter i ulike kontekster. Målet er at de fem ferdigheter skal være god integrert i alle fag. Vi har egne fagplaner i basisfagene fra 1-7.trinn hvor de fem ferdighetene er vektlagt som en naturlig del av opplæringen. Det å lese, skrive, regne, snakke og anvende digitale ferdigheter skal være en naturlig del av fagene.

Lærerne har fokus på læring og er i dialog med elevene om hvor de er (hva de kan), hvor de skal (målet) og hvordan de skal komme dit (det de må trene på for å nå målet).

Se også Rammeverk for grunnleggende ferdigheter fra Udir

 

 

Opprettet: 09.01.2014 15:36