Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Samarbeid mellom skole og hjem

Wagelid, Linda-B Endret:16.01.2020 20:22

​​​Meldingstjenesten i Skooler

Fra og med 1. mars 2019 skal dere bruke meldingsfunksjonen i Skooler når dere skal melde fravær eller kommunisere med læreren til eleven. Den kommunikasjonen som fram til nå er gjort i Mobilskole skal heretter gjøres i Skooler. 
 
Ved å ta i bruk meldingsfunksjonen i Skooler, vil vi samle mer informasjon i én portal. I skooler-appen vil du bl.a kunne finne elevens ukeplan og fravær. I desktopversjonen vil ytterligere funksjoner være tilgjengelig. 

Last inn appen Skooler foresatt på din mobiltelefon.
Ta gjerne kontakt med skolen hvis du får problemer med å sende melding til læreren

 

Elevpermisjoner

Kontaktlærer har fullmakt til å innvilge permisjon i èn dag. Rektor kan gi permisjon i inntil 14 dager. For permisjoner mellom 2 og 14 dager skal det søkes elektronisk. Skjema finnes til høyre på hjemmesidens forside. I følge opplæringsloven er det ikke mulig å gi fri mer enn 14 dager. Eleven må da meldes ut av skolen og meldes inn igjen ved hjemkomst. Foresatte som søker elevene fri fra skolen påtar seg ansvaret for opplæringsplikten i dette tidsrommet. De må dermed selv ta ansvar for at elevene holder seg à jour med det klassen gjør på skolen og hjemme. På Skooler finnes informasjon som trengs og det gis ikke lekseopplegg på forhånd. Vi henstiller foresatte om å legge ferieturer til de 14 ukene det ikke er skole i løpet av et år. Det bør være tungtveiende grunner for å ta eleven ut av undervisningen.

Skolens prosedyrer for registrering og oppfølging av fravær

Det er en dokumentert sammenheng mellom skolefravær i grunnskolen og senere frafall fra videregående opplæring. Det er også en sammenheng mellom faglige resultater og frafall. Elever som har kunnskapshull er i faresonen for fravær og frafall. Gyldig/ugyldig fravær, skulk, skolefobi og skolevegring er andre termer som brukes om bekymringsfullt fravær fra skolen. Gode systemer for registrering og oppfølging av fravær er avgjørende for tidlig oppdagelse og intervensjon. Gjeldende rutiner for kontakt med foresatte når eleven har bekymringsfullt høyt fravær må følges. Dette gjelder uavhengig av om fraværet er dokumentert eller udokumentert.

Føring av fravær: Alt fravær registreres i Skooler og er tilgjengelig for foresatte og elever. Registrering av fraværet skjer hver dag. Kontaktlærer påser at fravær til enhver tid er oppdatert. Melding om fravær: Alt fravær skal dokumenteres av foresatte. Foresatte kontakter skolen via Skooler første fraværsdag.

Dersom eleven ikke møter opp på skolen og vi ikke har mottatt fraværsmelding fra foresatte, vil noen fra skolen ta kontakt så fort som mulig.
Her finner du brosjyre om bekymringsfullt skolefravær: Veileder bekymringsfullt skolefravær.pdf

Digital læringsplattform - Skooler

På Skooler legger lærerne ut sine periodeplaner og elevene leverer inn sine arbeider. Foresatte har anledning til å se periodeplanene, men ikke elevarbeider.

Hvert trinn har sitt klasserom på Skooler. Her legges det ut relevant informasjon både foresatte og elever kan lese. Hvis foresatte og elever har spørsmål rundt brukernavn eller passord send skolen en mail så tar vi kontakt.

Foreldrepålogging til Skooler finner du her. Elevene logger seg inn via Office 365.

​Foreldrekontakter

Det velges to foreldrekontakter pr. klasse hvert år. De velges på foreldremøtet som avholdes på våren. Ledelsen arrangerer en samarbeidskveld for foreldrekontakter og kontaktlærerne kort tid etter skolestart. Foreldrekontaktene skal være bindeleddet mellom foreldrene og skolen.  Foreldrekontaktene og lærerne på trinnet samarbeider på flere områder:

  • Planlegging og gjennomføring av foreldremøter
  • Planlegging og gjennomføring av ulike sosiale aktiviteter for klassen eller trinnet
  • Klassetrinns-ansvar

Foreldremøter

Det avholdes foreldremøte en gang i halvåret. Kontaktlærer har ulike temaer på ulike trinn. I tillegg
har ofte klassekontaktene noe de ønsker å ta opp.

Opprettet: 09.01.2014 15:24