Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Informasjon

  Endret:28.02.2023 08:57

​​I venstremenyen finner du informasjon om leksehjelp og skolehelsetjenesten på Røren skole.

Skoledagsorganisering

1.-2.time: 08.15 – 09.45

Friminutt: 09.45 – 10.10

3.time: 10.10 – 10.55

Matpause: 10.55 – 11.15

4.time: 11.15 – 12.00

Friminutt: 12.00 – 12.30

5.-6.time: 12.30 – 14.00

Onsdager er det følgende unntak fra planen over:

Siste friminutt varer fra 12.00 – 12.15

5. og siste time: 12.15 – 13.00

Melk og frukt/grønt

Skolen har ordning med både melk/Tine-produkter og frukt/grønt.

Skolefrukt bestilles via internett; www.skolefrukt.no. Skolen er behjelpelig hvis det er noen som ikke har tilgang til internett. Abonnementet tegnes for 1/2 år om gangen, og betales av elevens foreldre/foresatte. Eleven får da en frisk frukt eller grønnsak hver dag.

Melk og andre Tine-produkter bestilles også via internett; skolelyst.no. Der finner dere også informasjon om hvilke produkter Røren skole tilbyr. Du logger inn på skolelyst.no med ditt mobilnummer og legger raskt og enkelt inn til bestilling. 1) Registrer barn 2) Velg produkter. Du registerer deg som foresatt første gang du logger deg inn for bestilling. Bestillingsløsningen er fleksibel. Du kan sette opp uken slik du vil og tilpasse bestillingen til ditt barns skolehverdag. Du velger selv om du vil betale hele beløpet med en gang eller litt hver måned. Det er mulig å melde seg på ordningene senere i skoleåret.

Sykling til skolen

Et spørsmål som ofte dukker opp ved skolestart er hvorvidt de yngre elevene kan sykle til skolen. Trafikksituasjonen rundt skolen om morgenen og ved skoleslutt kan til tider dessverre være ganske kaotisk med biler, busser og skoleelever. Som skole har vi ingen mulighet til kategorisk å bestemme at elevene på småskoletrinnet ikke får lov til å sykle til skolen. Dette er helt og holdent opp til dere foresatte. Men vår anbefaling er at dette ikke skjer før etter at elevene har tatt sykkelprøven på våren i 4.klasse. Da har elevene vært gjennom en grunnopplæring i forkant av prøven. Her finner dere en artikkel fra Trygg Trafikk om temaet: icpdfTrygg_trafikk.pdf Ut fra dette håper vi dere som foresatte følger våre anbefalinger om å utsette syklingen til eleven har tatt sykkelprøven. 

Bruk av innesko

Elevene skal ha innesko stående på skolen. Uteskoene tas av i korridoren utenfor klasserommet. Innemiljøet bedres og trivselen økes ved en slik ordning. Det letter også renholdet.

Førstehjelp

Småskrammer og skrubbsår behandles på skolen. Ved mistanke om tannskade eller annen større skade sendes elevene til tannlege eller lege. Fortrinnsvis skal elevene bahndles hos sin fastlege, men Legehuset tar i mot ved øyeblikkelig hjelp. Vi forsøker å kontakte foresatte slik at de selv følger barnet til lege/tannlege, men vi gjør det hvis vi ikke oppnår kontakt.

Hvis elevene har behov for smertestillende (paracet), så kontakter vi foresatte for godkjenning til å gi det. Vi har et system der vi fører opp når smertestillende er gitt.

Forsikring

Vi skriver skademelding til NAV dersom eleven har vært til behandling hos lege eller tannlege. Elevene er yrkesskadeforsikret gjennom Folketrygdeloven. Ved godkjent yrkesskade fra NAV dekker de alle utgiftene som følger av den medisinske behandlingen man trenger etter skaden. Elevene er forsikret på skoleveien og på skolens område, samt dersom skoledagen legges andre steder (turer etc.).

Gjenglemte saker

Dersom dere savner noe, så kan dere henvende dere til skolen. Gjenglemte klær oppbevares i hyller under trappa i kjelleren. Merking av tøy gjør det lettere å finne frem til eieren. Gjenglemte gjenstander og verdisaker oppbevares hos sekretær.

Mobiltelefon

Elevene kan ta med mobiltelefon til skolen, men den skal ligge avslått i sekken den tiden elevene er på skolen. Telefon tas med på eget ansvar

Lån av skolens telefon

Dersom elever må ringe hjem, så kan de låne telefonen på kontoret. Vi låner ikke ut telefon for at elever skal spørre om å ha med seg / bli med noen hjem o.l.

Opprettet: 09.01.2014 15:25