Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Pedagogisk plattform

  Endret:01.08.2018 15:15

​​Røren skoles overordnede mål:​

 • Skape et godt læringsmiljø og gi elevene kunnskaper til å møte dagens og morgendagens samfunn
 • Skape trygghet og trivsel blant elever og lærere.
 • Legge vekt på medansvar og samarbeid på alle plan.

Grunnlagsdokumenter

LK -06, opplæringsloven m/forskrifter, ordensreglement

 Vi vil at elevene ved Røren skole skal:

 • ​Trives og vise omsorg og respekt for hverandre
 • Være kunnskapsrike
 • Ta vare på skolens miljø ute og inne
 • Ha evnen til å ta i bruk varierte metoder og arenaer for leik og læring
 • Være aktive og medvirkende
 • Få bruke sine kreative evner
 • Være fysisk aktive​

Dette oppnår vi ved:

 • Oppfølging av " Sosial handlingsplan ved Røren skole"
 • Fellessamlinger
 • Faglig vektlegging
 • Temaperioder
 • Elevmedvirkning i lærings- og vurderingsprosessen
 • Elevmedvirkning gjennom elevrådet, kantinedrift, ansvar for miljøet ute og inne, fadderordning og trivselslederprogrammet
 • Kulturelle aktiviteter og opplevelser, bl.a. gjennom "Den kulturelle skolesekken
 • ​​En opplæring preget av estetiske uttrykksformer​

Vi vil at det pedagogiske personalet ved Røren skole skal:

 • ​Tilrettelegge for et godt læringsmiljø
 • Være kunnskapsrike og ha god faglig formidlingsevne
 • Gi trygghet og vise omsorg
 • Være gode rollemodeller
 • Ha evne og vilje til samarbeid
 • Utnytte hverandres ressurser
 • La relasjonsperspektivet gjennomsyre hele virksomheten

Dette oppnår vi ved:

 • ​Tilpasset opplæring
 • Bevisst organisering av klasserommet
 • Tilrettelegging for ulike arbeidsmetoder med variert bruk av pedagogisk materiell
 • LP-arbeid
 • Systematisk kompetanseheving
 • Systematisk arbeid med elevvurdering og elevsamtaler
 • Gode inspeksjonsrutiner
 • Lojalitet i forhold til reglement og vedtak
 • Fadderordning og veiledning for nytilsatte
 • Fleksibilitet​
 • Variert bruk av digitale verktøy i undervisningen

Vi vil at samarbeidet mellom skole, hjem og nærmiljø skal preges av:

 • ​Tillit og åpenhet
 • Gode informasjonsrutiner
 • Avklarte forventninger
 • Gjensidighet og respekt
 • Medvirkning

Dette oppnår vi ved:

 • ​Klassekontaktskolering
 • Gode rutiner for foreldremøter og konferanser
 • Bruk av ressurspersoner 
 • Ukeplaner og utsendelse av annen relevant informasjon
 • Bruk av Skooler og skolens hjemmeside
 • God kontakt og godt samarbeid med næringsliv og foreningsliv i nærmiljøet
 • Samarbeid i forbindelse med planlagte aktiviteter som ”åpen skole”, aktivitetsdager, skoleturer/ekskursjoner og andre fellesarrangementer
 • ​Aktivt bruk av nærmiljøet i undervisningen 
Opprettet: 23.04.2014 15:58