Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Viktig beskjed til foresatte

Ulleberg, Bjørn Arne Endret:27.08.2021 12:33

​Samtykke til testing av barn og unge på skolen


​Fra 16. august ble karantenebestemmelsene i covid-19-forskriften endret. Smittekarantene kan nå erstattes med et regelmessig testregime for barn og unge under 18 år. Målet med ordningen er å unngå omfattende karantenesetting i skoler og barnehager ved oppstart på grønt nivå.

 

Testing i stedet for smittekarantene for nærkontakter gjelder ikke hvis den smittede er et husstandsmedlem eller tilsvarende nære. Barn/unge skal da i karantene som tidligere. Det er det kommunale smittesporingsteamet som definerer hvem som er nærkontakter og hvem som kan ha testregime i stedet for karantene.

 

Du som foresatt vil bli informert i forkant av en eventuell testing av ditt barn, slik at du kan ta stilling til om du ønsker hurtigtesting av barnet. Testingen vil i utgangspunktet foregå på skolen. Testing anses som en del av den daglige og ordinære omsorgen for barnet, og det er tilstrekkelig at én av foreldrene blir informert og samtykker. Det er ikke et krav om uttrykkelig eller skriftlig samtykke til helsehjelp, jf. § 4-2.

 

Du som foresatt kan reservere deg mot at barnet ditt testes dersom du ikke ønsker at en slik test skal brukes på ditt barn. Vær da oppmerksom på at barn som ikke gjennomfører testing må i ordinær smittekarantene.

 

Skolen ønsker et oppdatert reservasjonsregister slik at listene raskt blir klare ved eventuelle smittetilfeller. Ønsker du at barnet IKKE skal testes, gir du skolen beskjed om dette i en Skoolermelding innen 3. september. Det er også mulig å reservere seg, eventuelt trekke en reservasjon, seinere hvis man ønsker det.

 

 

Les mer om denne ordningen på Helsedirektoratets nettsider:  https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/testing/testing-erstatte-smittekarantene-barn-og-unge

 

 

Med vennlig hilsen

Skoleledelsen


Opprettet: 24.08.2021 09:08