Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Helsefremmende innsatsområder

  Endret:01.08.2018 16:49

På vår skole har vi flere fokusområder rettet inn mot helsefremmende tiltak. Vi ønsker å være en skole som fremstår helsefremmende via aktivitetstilbud, mat og helse og sosial trivsel.

Sunt kosthold:

- Ved avslutninger og feiringer ønsker vi å fokusere på sunn mat, frukt og grønt. Dette gjelder både skole og SFO. Ved bursdager og annen feiring er det ofte frukt og grønt som serveres eller medbringes.
På turer o.l. er vi forsiktige med tursjokoladen, vi ønsker heller at elevene har med seg andre sunnere alternativer.

- Elevene kan også bestille skolemelk og skolefrukt via disse lenkene:
www.skolefrukt.no
www.skolemelk.no

Trivselsledere og fysisk aktivitet:

- Fysisk aktivitet er lagt inn på en skoletime på fredager for 5-7.trinn. SFO arrangerer i tillegg hallaktiviteter for 1-4.trinn ukentlig.

- I friminuttene har vi Trivselsledere som er utvalgt i klassene og kurset i å arrangere leker og aktiviteter for de andre elevene på skolen.

Turer og arrangementer:

- Vi arrangerer fellesdager for elevene som høstturer, vinteraktivitetsdag, friidrettsdag med påfølgende stafetter for alle klasser. Til slutt denne dagen arrangerer vi fotballkamp mellom 7.trinn og lærerne. Dette er et populært innslag på aktivitetsdagen i mai.

Aktiv på skolevei :

- Aktiv på skolevei er en kampanje som alle barne- og ungdomsskoler i Buskerudbykommunene er inviterte til å delta. Elevene blir oppfordret til å sykle, gå eller på annen måte være fysisk aktiv på vei til skolen.
Kampanjen har flere positive effekter: Barna blir mer aktive og bruker kroppen fysisk mellom skolen og hjemmet. Som en bieffekt reduseres biltrafikken i nærheten av skolene og barna får etablert gode vaner. 

Trivsel og fellesskap:

- Skolen har fokus på et godt sosialt elevmiljø, og benytter holdningsskapende opplegg som «Steg for Steg» og «Det er mitt valg» i undervisningen. Skolen arrangerer også felles samlinger jevnlig gjennom året der elevene får mulighet til å bidra med sang, musikk, dikt, skuespill eller andre fellesopplevelser.

Opprettet: 09.01.2014 15:26