Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Plan mot mobbing

  Endret:01.08.2018 16:55

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING - VESTFOSSEN BARNESKOLE

Mobbing er når en person/gruppe over tid blir psykisk og/eller fysisk plaget av en eller flere.

Vi må som skole stå sammen om å være gode på å avdekke og reagere på mobbing. Vi må gripe inn om vi ser noe som vi kan oppfatte som mobbing. Vi er alle skolens ansatte: Ledelse, lærere, assistenter, miljøarbeidere, SFO-personale, vaktmester, rengjøringspersonale og ansvarlige i kommunen. Det er vår skole og våre elever.

1. Dette gjør vi når vi når oppdager et eventuelt mobbeproblem:

 • Sørger for å stoppe elevene umiddelbart.
 • Kartlegger situasjonen der og da – lytter – forsikrer at noe vil bli gjort og gjør det.
 • Problemer som viser seg å ikke være mobbing, løses i samarbeid med lærer(e) og elever. Kort dokumentasjon til elevmapper.
 • Er det mistanke om mobbing, settes punkt 2 umiddelbart i verk

2. Tiltak som settes i verk ved mobbing.

 • Informere kontaktlærer/lærerne. Basislærer plikter å bringe saken videre.
 • Rektor/undervisningsinspektør informeres.
 • Foreldrene informeres av skolens ledelse.
 • Det gjøres avtaler med foreldre, mobber og mobbeoffer som dokumenteres og følges opp av rektor/undervisningsinspektør, kontaktlærer, lærere og hjemmet.
 • Eventuelt andre funksjoner/etater trekkes inn ved spesielle situasjoner.
 • Kort dokumentasjon til elevmapper.

3. Forebyggende arbeid

Det skal drives forebyggende arbeid i alle klasser. For å oppnå dette er det viktig med et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Det er viktig at skolens ansatte har felles holdning og tar elevene på alvor.

 

Overfor elevgruppene:

 • Holdningsskapende arbeid, klassemøter, "Steg for steg" eller "Lion´s Quest".
 • Bygge opp elevenes selvtillit.
 • Lære elevene fornuftige reaksjonsmåter i ulike situasjoner.
 • Oppfordre elevene til å akseptere andres særpreg både på det ytre og det indre plan.
 • Lære elevene å legge ting bak seg – tilgivelse.
 • Vi skal på klassenivå ha jevnlig loggskriving som kan avdekke om mobbing foregår.
 • Vi skal ha minst to trivselsundersøkelser/mobbeundersøkelser i året.

Lenke til Nullmobbing.no: Nullmobbing.


 

Opprettet: 09.01.2014 14:38