Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Læringsmiljø

  Endret:01.08.2018 16:50

§9a i opplæringsloven understreker at alle elever har rett til å oppleve et godt psykososialt miljø.

“Voksne skaper vennskap” tas på alvor. Elever skal oppleve tydelige voksne som skaper trygghet i skolehverdagen. Den likeverdige dialogen står sentralt i møte med elever og foreldre. Skolens ordens- og trivselsregler og handlingsplan mot mobbing er retningslinjer vi følger for at alle elever skal oppleve et trygt og godt psykososialt miljø. Ingen skal krenkes, og alle skal oppleve at egne opplevelser og følelser anerkjennes. Foreldre og foresatte er viktige samarbeidsparter for oss. At voksne bryr seg, betyr den store forskjellen.

I det holdningsskapende arbeidet benytter vi flere tiltak og planer.

- Det er mitt valg, et holdningsskapende opplegg fra 1-7.trinn.

- Ordensreglement, utarbeidet lokalt for skolen ut ifra kommunens retningslinjer.

- Plan for læringsmiljø, flere delplaner og opplegg som styrker og bygger opp elevenes læringsmiljø.

- Plan mot mobbing, lokalt utarbeidet utfra kommunens retningslinjer.

 

Opprettet: 09.01.2014 14:36