Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

FAU/SU

  Endret:08.10.2018 10:50

Vi har ulike arenaer for samarbeid og medvirkning i skolen. Foreldrenes stemme er viktig for oss, et godt samarbeid mellom skole/hjem er en viktig del av grunnmuren for et vellykket skoleløp for elevene.

Skole og hjem ønsker det samme: ELEVENS BESTE.
 
Det er viktig at eleven føler at vi STÅR SAMMEN.

Forutsetninger:
· Kommunikasjon
· Samarbeid
· Respekt
· Tillit
 
Foreldreråd/FAU:
Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU velger to representanter til samarbeidsutvalget(SU). Leder for FAU skal være en av disse to.

Innkalling til årsmøte 2018: (lenker)

 Innkalling

 Vedtekter

 Regnskap

 Årsmelding

Oppgaver for FAU

  • Jobbe for et godt skolemiljø
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Arrangere samlinger for foreldre og lærere
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Lenke: FUG – FAU 

Samarbeidsutvalget/SU:

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.
SU kan uttale seg om følgende:
- Forslag til budsjett
- Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
- Plan for hjem-skole-samarbeid
- Skolevurdering
- Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
- Skolens informasjonsvirksomhet
- Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
- Fritidsaktiviteter
- Skoleskyss
- Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres
- Ordensreglementet

Lenke: FUG – SU

Opprettet: 09.01.2014 15:52