Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Relasjonskompetanse

  Endret:01.08.2018 17:01

I Øvre Eiker er relasjonskompetanse en grunnholdning og et bevisst perspektiv for alle som arbeider med barn og ungdom.  Ledere og lærere er kurset i denne måten å forholde seg til andre på.

Vi ønsker lav terskel for kontakt med foreldre/foresatte, det er sammen vi kan løse de utfordringene som oppstår. Vi ønsker å møte alle med anerkjennelse og respekt, selv om vi ikke alltid er enige om sak.

Det er lærerens ansvar å skape og pleie den gode relasjonen med elevene og de foresatte.

Mål og kjennetegn

1. Vi har barn og ungdom som tar del i løsningen av utfordringer de møter, fordi vi som voksne:
spør etter barnet/ungdommens løsning evt. gir flere forslag til løsning
undersøker om barnet/ungdommens forslag kan gjennomføres
spør barnet/ungdommen om hvordan de opplevde prosessen

2. Vi har barn og ungdom med initiativ og indre driv fordi vi som voksne:
gir barnet/ungdommen utfordringer som tar utgangspunkt i hva de mestrer, og som stiller nye krav
griper barnet/ungdommens initiativ og planlegger ut fra dette
bemerker når barnet/ungdommen tar initiativ

3. Vi har barn og ungdom som viser hensyn, trøster, hjelper og støtter andre fordi vi som voksne:
er gode rollemodeller i egne relasjoner.
tar seg tid til å hjelpe
tilrettelegger støtten ut fra barnet/ungdommens spesielle behov
spør om hjelp og tilbyr hjelp.
bemerker når barnet/ungdommen hjelper andre

4. Vi har barn og ungdom som har godt humør, trives og er trygge på seg selv og andre fordi vi som voksne:
er ledere som tydelig viser sine personlige grenser
er ledere som hjelper barn og ungdom med å finne, og sette egne grenser
tar ansvar for et godt samspill mellom barn/barn, barn/voksen og voksen/voksen
viser romslighet
fokuserer på mulighetene og det positive
gir rom for, og bruker humor

Opprettet: 09.01.2014 15:38